เข้าถึงพระธรรมกายจะผิดศีลหรือไม่

วันที่ 02 กค. พ.ศ.2561

เข้าถึงพระธรรมกายจะผิดศีลหรือไม่

เข้าถึงพระธรรมกายจะผิดศีลหรือไม่

         คำถาม : ผู้ที่ได้ธรรมกายแล้ว เขาจะล่วงละเมิดศีล 5 ได้บ้างไหมครับ

       พระอาจารย์ : ธรรมกายมีหลายขั้นนะคุณโยม ตั้งแต่ธรรมกายโคตรภูมิ อันนี้ยังเป็นไม่หมดกิเลสยังอยู่ในช่วงระหว่างกลาง ระหว่างปุตุชนกับอริยบุคคลอยู่สามารถถอยหลังกลับก็ได้ก้าวเดินต่อไปเป็นพระอริยบุคคลก็ได้ ถ้าหากในเวลาที่อยู่ในกลางพระธรรมกายแล้วละก็ ๆ จะไม่ผิดศีลแน่นอน แต่เมื่อไหร่จิตถอนออกมาจากธรรมกาย ตอนนั้นกิเลสยังมีอยู่ยังมีโอกาสไปผิดศีลได้อีกเหมือนกัน จะไม่ผิดศีลแน่นอนต่อเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายพระโสดาขั้นไปเป็นพระโสดาบันแล้วศีล 5 จะบริสุทธิ์แน่นอน จนถึงพระธรรมกายพระสกิทาคามี พระอนาคามี หรือพระอรหันต์ก็ตาม อันนั้นศีลจะบริสุทธิ์ตลอด เจริญพร

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.022262001037598 Mins