เป็นธรรมกาย...เป็นแก่น

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2561

เป็นธรรมกาย...เป็นแก่น


นิพพาน , dhammakaya , Dhammakaya Temple , Meditation , ธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) , พระผู้ปราบมาร , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , วัดปากน้ำภาษีเจริญ , หลวงปู่สด , หลวงพ่อสด , ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกาย , ตามรอยพระมงคลเทพมุนี , วิสุทธิวาจา , ประวัติหลวงพ่อสด , ประวัติพระมงคลเทพมุนี , รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อวัดปากน้ำ , สมาธิ , วิปัสสนา , สัมมาอะระหัง , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , วิสุทธิวาจา , กรณียเมตตาสูตร , เป็นธรรมกาย...เป็นแก่น


       พระพุทธศาสนาท่านอุปมาเหมือนต้นไม้ใหญ่ สมบูรณ์ด้วยใบแก่  อ่อน ดอก ผล ที่นกประชุมชนต้องการได้ทั้งนั้น

       ถ้าว่าคนไม่มีปัญญาเข้ามาในพระธรรมวินัยของพระศาสดา ก็มัวรับประทานใบไม้น่ะอ่อนแก่ตามประสงค์ของตัว มีคนมีปัญญาน้อย คนไม่มีปัญญา

       ถ้าคนมีปัญญาแล้วก็ อ้อ.. เป็นตามธรรมดาพระพุทธศาสนาสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยลาภสักการต่างๆ  เต็มอยู่ในพุทธศาสนานี้  ใครมาอยู่ในพระพุทธศาสนานี้  ไม่ต้องทำนาทำเรือกทำสวน  ค้าขายแต่อย่างหนึ่งอย่างใดในพุทธศาสนามีบริบูรณ์ด้วยข้าวปลาธัญญาหารทั้งนั้น  ไม่ขาดตกบกพร่องอย่างไร

       ถ้ามัวเพลินแต่กินแต่นอนเสียเช่นนี้  มรรคผลก็ไม่ได้  เสียเวลาไปนี่ทำให้มี ให้เป็นธรรมกายขึ้นนั่นน่ะเป็นแก่น  เป็นสาระของต้นไม้นั้น  ในพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นแก่นแน่นหนาทีเดียว ได้ชื่อว่ายึดไว้ได้ซึ่งแก่นสารของตนทีเดียว

 

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "กรณียเมตตาสูตร"
๑ มิถุนายน ๒๔๙๗

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015638669331868 Mins