แถลงการณ์...จากความรักและห่วงใยเพื่อนมนุษย์

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2548

ตามที่ได้มีความพยายามของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่กำลังจะนำเสนอให้เอาธุรกิจเบียร์เหล้า เข้าตลาดหลักทรัพย์ แม้จะมีกระแสมหาชนออกมาคัดค้านหลายครั้ง แต่ความพยายามของกลุ่มบุคคลดังกล่าวก็ยังคงมุ่งมั่นจะดำเนินการต่อไป แม้กระทั่งกำลังจะดำเนินการแบบรวบรัดและปกปิด เพื่อจะนำธุรกิจดังกล่าวเข้าจดทะเบียนโดยไม่ฟังเสียงการเตือนสติจากมหาชนแต่อย่างใด

จากการสรุปเหตุผลของความพยายามอันดึงดันดังกล่าวพบว่า จะมุ่งมองถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นสำคัญเท่านั้น เช่น การมีรายได้และเสียภาษีให้รัฐบาลมากขึ้น แต่หาได้มองถึงผลกระทบทางศีลธรรมและความสงบร่มเย็นของสังคมไม่ และยังบ่ายเบี่ยงว่า ควรจะหามาตรการไปแก้ไขที่ตัวบุคคลมิให้ดื่มเหล้ามากกว่า ซึ่งเหตุผลดังกล่าว ชี้ชัดให้เห็นถึงความเห็นแก่ตัวของคนกลุ่มนี้ และมุ่งมองผลประโยชน์ของตนเองอย่างแท้จริง เพราะในกระบวนการเสพน้ำเมา ย่อมประกอบด้วยการผลิต การเพิ่มทุนการผลิต ตลอดจนการจำหน่าย การขยายฐานการจำหน่าย การโฆษณา จนกระทั่งมีการซื้อขายและการดื่ม และยังมีผลร้ายจากการดื่มอันเกิดจากวงจรอุบาทว์นี้ มีผลกระทบต่อสังคม เช่น การขาดสติ เกิดการทะเลาะวิวาท ครอบครัวแตกแยก แม้การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการเสพน้ำเมา ทั้งนี้ ยังไม่นับถึงสถิติของการเสียชีวิตด้านอื่นๆ ที่นับจะเพิ่มมากขึ้น อันมีผลมาจากการเสพน้ำเมา

หากนึกถึงตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ชาติไทยหรือสังคมโลกใด ไม่เคยปรากฏบันทึกว่า เคยมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะการมีน้ำเมาเลย แต่กลับพบอย่างชัดเจนในปัจจุบันว่า มันนำความหายนะมาสู่สังคมอย่างยากจะแก้ไข แม้จะมีความพยายามช่วยกันตักเตือนการดื่มน้ำเมา การกำหนดอายุของผู้ซื้อขายบริโภคน้ำเมา ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ชี้ให้เห็นโทษภัยของสุราในสื่อต่างๆ เรายังพบว่า ปัญหาที่เกิดจากน้ำเมาไม่เคยลดลง มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงเกิดคำถามว่า เรามีแต่มาตรการแก้ไขมาตลอด แต่ทำไมไม่มีมาตรการป้องกันการแพร่หลายของน้ำเมาบ้าง เสมือนหนึ่งเรากำลังวุ่นแต่จะวิดน้ำที่ไหลท่วมเข้าบ้านเราออกไป โดยไม่เคยคิดที่จะทำเขื่อนปิดกั้นเสียตั้งแต่ต้นน้ำเลยหรือ...

ดังนั้น การคัดค้านการนำธุรกิจน้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์ จึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยตัดวงจรอุบาทว์และบรรเทาปัญหาอันร้ายแรงของสังคมให้สงบลงได้ และขอยืนยันที่จะดำเนินการคัดค้านตลอดไป ด้วยความรักและห่วงใยในเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย

คิดเถิดว่า...เราเองก็อยากจะอยู่อย่างสงบ เพราะเราก็มีครอบครัวอันเป็นที่รัก และเราก็มีหน้าที่ต้องทำมาหากิน แต่ที่เรายอมสละเวลาออกมาคัดค้านครั้งนี้ ก็หวังว่า ผลจากการกระทำจะส่งผลให้เกิดความสงบสุขในสังคมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และอยากให้ทุกท่านลองนึกในใจว่า ที่เรากำลังทำการคัดค้านนี้ ถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำ และจะทำเมื่อไหร่ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ ตอนที่กำลังจะมีการนำทุนมหาชนมาทำลายมหาชนด้วยน้ำอุบาทว์ที่ยากต่อการแก้ไขในภายหลัง

ด้วยรักและห่วงใย

172 องค์กรเครือข่ายงดเหล้าและพันธมิตร

หมายเหตุ กรุณาส่ง ข้อมูลนี้ไปยังคนที่ท่านรู้จักต่อๆ กันไป เพื่อความปลอดภัยของสังคมและ

บุตร-หลานของท่าน จากพิษภัยของน้ำเมา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.022273302078247 Mins