๖๒ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 31 กค. พ.ศ.2561

ชาตินี้คือชาติที่เราประกอบเหตุ
ชาติต่อไป...
คือชาติที่เสวยผล
เราอยากจะให้ภพต่อไปเป็นอย่างไร
ขึ้นอยู่กับการประกอบเหตุในชาตินี้

 


 

๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.0014916141827901 Mins