วันมหาปูชนียาจารย์

วันที่ 03 กพ. พ.ศ.2550

      วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ในกองทัพแห่งธรรมเป็นที่ปรากฏเกิดขึ้นของยอดนักรบในทางธรรม ถือได้ว่าเป็นบุคคลต้นแบบด้วยกันทั้ง ๓ ท่าน ด้วยการเป็นผู้นำสร้างบารมีอย่างยิ่งยวดโดยตลอดชีวิตของท่านและได้ละจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะ ท่านผู้ผ่านสมรภูมิรบกับเหล่าศัตรูที่แท้จริง คือกิเลศเหล่าแห่งมารทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนา ผู้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของตนเองและแก่ศิษยานุศิษย์ เพื่อมุ่งตรงต่อหนทางมรรคผลนิพพาน ด้วยวิสัยของนักรบกล้าแห่งกองทัพธรรม อันมีภาระหน้าที่ความเสียสละมากมายกว่าในเส้นทางโลกยิ่งนัก เพราะนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับพระคุณของท่านที่มีต่อทุกคนทั่วทั้งโลก เพราะทำให้เราได้ทราบว่าศัตรูที่แท้จริงคืออะไร จะเอาชนะได้ด้วยวิธีการใด และชัยชนะความสงบสุขที่แท้จริงอยู่ที่ตรงไหน !!

พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)

พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) หรือ หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เป็นที่เคารพ รัก ศรัทธา เลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศ บารมีแห่งเมตตาธรรมของท่านได้แผ่ขยายจากศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ไปสู่ใจของชาวโลก กล่าวว่าแม้จักรวาลนี้ก็ยังน้อยไป เพราะใจของท่านได้ขยายไปครอบคลุมทั้งอนันตจักรวาล

วิชชาธรรมกายที่ท่านได้ค้นพบและเข้าถึง หลังจากสูญหายหลังพุทธกาลที่ ๕๐๐ ไปแล้ว ทำให้ทราบว่า มนุษย์ทุกคนมีพระธรรมกายในตัวเช่นกัน เป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเมตตาธรรมที่มีอยู่จึงได้เริ่มอบรมสั่งสอนเผยแพร่ความรู้นี้สู่สาธุชนทั้งหลายให้ความรู้เรื่อง “ธรรมกาย” ด้วยขันติธรรมเรื่อยมา

พร้อมๆ กับได้รวบรวมผู้ที่เข้าถึงธรรมกาย ทั้งเพื่อยืนยัน เป็นพยานแห่งการเข้าถึงธรรม และเพื่อศึกษาค้นคว้าธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป โดยทีมงานค้นคว้าธรรมะภาคปฏิบัติของท่านนั้น มีทั้งพระภิกษุ สามเณร รวมทั้งอุบาสิกาแม่ชี รวมแล้วนับร้อยท่าน

แม้ความรู้ด้านปริยัติท่านก็ศึกษาจนแตกฉาน ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้กุลบุตรทั้งหลายมา “บวชเรียน” ที่สำนักวัดปากน้ำ เพราะเข้าใจในหลักของการศึกษาว่า เปลี่ยนความคิดและชีวิตคนได้ และคนที่มีความรู้เปรียบเสมือนมีสมบัติจักรพรรดิอยู่กับตัว วัดปากน้ำ จึงเป็นที่ยอมรับนับถือของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แม้วาระสุดท้ายของชีวิต ท่านยังให้โอวาทแก่ศิษย์ทั้งหลายว่า จะสร้างบารมีอะไรก็สร้างไปเถิดแต่อย่าขาดทานบารมี หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ละสังขารในวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๐๒ สิริรวมอายุ ๗๕ ปี บวชได้ ๕๓ พรรษา

มหารัตนอุบาสิกา ทองสุก สำแดงปั้น

พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ได้รวบรวมผู้ที่เข้าถึงพระธรรมกายในตัว ซึ่งมีทั้งพระภิกษุ สามเณร และอุบาสิกาแม่ชี เพื่อมาศึกษา “วิชชาธรรมกาย” ที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก โดยเรียกสถานที่ใช้ศึกษาธรรมะขั้นสูงในการค้นคว้าธรรมะภาคปฏิบัตินั้นว่า “โรงงานทำวิชชา

ยังเป็นสถานที่ “แก้ทุกข์มนุษย์ จากการทำสมาธิอาราธนาบารมีธรรมของพระธรรมกายพุทธเจ้าช่วยแก้ไขให้กับผู้มาขอความช่วยเหลือ จนเป็นที่เลื่องลือและเพิ่มความเคารพ ศรัทธา เลื่อมใสในตัวท่านและอานุภาพของวิชชาธรรมกายมากยิ่งขึ้น

และท่านหนึ่งผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินจิตทำสมาธิจนเป็นที่ยอมรับ ไว้วางใจจากหลวงปู่วัดปากน้ำ คือ อุบาสิกาทองสุก สำแดงปั้น ประวัติของท่านที่เล่าจากตัวท่านเองและผ่านมายังลูกศิษย์ รวมทั้งเพื่อนสหธรรมิกในยุคเดียวกัน ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับ นรก สวรรค์ ภพภูมิต่างๆ ที่มีความละเอียด เช่น ยมโลก ฯลฯ จึงเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยืนยันคำสอนในพระไตรปิฎกในเรื่อง นรก สวรรค์ และภพภูมิต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ท่านได้รับมอบหมายให้ออกไปเผยแพร่ธรรมะหลายครั้ง จากทั่วประเทศ จนเป็นที่รู้จักและเป็นท่านหนึ่งซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมาก ท่านละสังขาร ๓ ก.พ. ๒๕๐๖ สิริรวมอายุ ๖๓ ปี แม้มีภาวะของอุบาสิกา ซึ่งมีอุปสรรคมากในการสอนธรรมะ แต่ผลงานของท่านกลับเป็นที่ประจักษ์ชัดในหมู่นักปฏิบัติธรรม คุณประโยชน์ที่สร้างไว้กับพระพุทธศาสนา ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบุรุษชาติอาชาไนย กระทั่งศิษย์รุ่นหลังซาบซึ้งในความต้นแบบนักสร้างบารมี เป็นขุนพลแก้วแห่งกองทัพธรรม เป็นดั่งรัตนอันทรงคุณค่าประดับพระพุทธศาสนา

มหารัตนอุบาสิกา จันทร์ ขนนกยูง

เป็นอีกท่านที่ได้รับการยกย่องจาก พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ที่ท่านมีมหารัตนอุบาสิกาทองสุก สำแดงปั้น เป็นปฐมาจารย์ ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในการทำสมาธิกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัว ท่านเป็นผู้ที่รักธรรมะ และเป็นผู้เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมมาก เชื่อฟังและทำตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์มาโดยตลอด จนทำให้ธรรมะของท่านละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปตามลำดับ มีญานทัสสนะแม่นยำ กระทั่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ กล่าวยกย่องท่ามกลางผู้เข้าถึงธรรมกายในโรงงานวิชชาว่า “ลูกจันทร์นี้ เป็นหนึ่งไม่มีสอง”

ด้วยคุณธรรม ความสามารถ และวิชชาธรรมกาย ต่อมาเมื่อท่านได้รวบรวมศิษยานุศิษย์มาสร้างวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ท่านได้ถ่ายทอดคุณธรรม ทั้งอบรมสั่งสอน ทั้งตั้งกฎระเบียบต่างๆ ขึ้นภายในวัด จนเป็นวัดที่มีระบบระเบียบ พระภิกษุสามเณร มีศีลาจารวัตรงดงาม อุบาสกอุบาสิกามีข้อวัตรสมกับเป็นผู้ประพฤติธรรม สาธุชนมีความสงบสำรวมสมกับเป็นผู้ใฝ่ในธรรม ท่านกตัญญูต่อหลวงพ่อวัดปากน้ำช่วยสืบสาน “วิชชาธรรมกาย” เพราะว่าท่านพลิกผืนนาฟ้าโล่ง เพื่อ “สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ สร้างคนให้เป็นคนดี”

ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ที่มีพระเณรมาบวชสร้างบารมีนับพันรูป เป็นต้นแบบในการฝึกฝนและหล่อหลอมนักสร้างบารมี จนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบุคคลและสถานที่เป็นประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก เป็นต้นบุญขยายงานพระพุทธศาสนาสร้างมหาทานบารมีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั่วแผ่นดินเป็นประจำตลอดปี

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ละสังขารเมื่อ ๑๐ ก.ย. ๒๕๔๓ สิริรวมอายุ ๙๒ ปี และศิษยานุศิษย์ได้ร่วมใจกันจัดงานบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้ประพฤติธรรมทั่วประเทศอย่างตลอดต่อเนื่อง จนถึงวันสลายร่างท่านด้วยไฟแก้ว ในวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นการรวมสงฆ์ครั้งประวัติศาสตร์ มีพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการมาร่วมเป็นเนื้อนาบุญจากทั่วประเทศกว่า ๓๐,๐๐๐ หมื่นวัด ร่วม ๑๐๐,๐๐๐ รูป และตามด้วยเป็นสถานที่รองรับเนื้อนาบุญนับจำนวนพัน จำนวนหมื่น ในหลาย ๆ งานบุญที่จัดขึ้นภายในวัดในแต่ละปีอย่างต่อเนื่องมา การจากไปอย่างผู้มีชัยชนะของท่านทั้ง ๓ เป็นต้นแบบให้กับผู้ที่ปรารถนาจะสร้างบารมี มุ่งสู่ชัยชนะสันติภาพ ความสุขสงบที่แท้จริง เมื่อวันสำคัญที่ได้มาพ้องตรงกันดังนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ เป็นวันมหาปูชนียาจารย์ เพื่อให้นักสร้างบารมีทั้งหลายได้ระลึกถึงและนำปฏิปทาของครูบาอาจารย์ทั้ง ๓ ท่าน มาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแท้จริงอันยังประโยชน์ยิ่งต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0042832970619202 Mins