วิสาขบูชานานาชาติ

วันที่ 02 มิย. พ.ศ.2551

        เนื่องในสัปดาห์วิสาขบูชาที่ผ่านมา มูลนิธิ 60 ปีธรรมชัย เพื่อการศึกษาแห่งประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้ร่วมมือกับองค์กรพุทธต่างๆทั่วประเทศออสเตรเลีย จัดงาน วิสาบูชานานาชาติขึ้น ณ สปริงเวลส์ ทาวน์ฮอล เมืองเมลเบิน ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีคณะสงฆ์จาก 3 นิกาย และสาธุชนกว่า 1,000 คน มาร่วมงานในครั้งนี้

กิจกรรมเริ่มด้วยการสัมมนาของเยาวชนชาวพุทธ ที่มาพูดคุยกันในประเด็นธรรมะต่างๆที่ได้ศึกษามา ที่นำมาใช้เป็นหลักดำเนินชีวิต และเสนอแนวทางในการเผยแผ่ธรรมะให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชน จากนั้นพระปลัดสุธรรม สุธัมโม เป็นผู้แทนสงฆ์ฝ่ายเถรวาท กล่าวเปิดงานและนำเจริญสมาธิภาวนา จากนั้นเป็นการกล่าวสุนทรพจน์และให้พรของท่านติก ฟุก กวย ผู้แทนสงฆ์ฝ่ายมหายาน และ ท่านลามะ โชดัก รินโปเช ผู้แทนสงฆ์ฝ่ายวัชรยาน และคณะสงฆ์ทั้ง 3 นิกายสวดมนต์บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อด้วยการสวดมนต์สากล (Commom Chanting) ซึ่งบทสวดมนต์นี้แต่งขึ้นเพื่อให้เป็นบทสวดสากลของชาวพุทธทุกนิกาย เป็นภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การบูชาพระรัตนตรัยด้วยธูป เทียนและดอกไม้ การแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายและการอุทิศส่วนบุญ

ความสำเร็จในงานวิสาขบูชาครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธทุกนิกายที่จะร่วมกันธำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาอันทรงคุณค่าให้ยาวนานสืบต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0021939158439636 Mins