จากใจพุทธบุตร

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2550

จากใจพุทธบุตร ร่วมงานวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน

จากงานวันคุ้มครองโลก ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมงานบุญใหญ่ขึ้นตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ในตอนเช้าเป็นพิธีปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ช่วงบ่ายจะเป็นพิธีถวายไทยธรรมแด่พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการจาก 20,000 วัดทั่วประเทศ จำนวน 50,000 รูป และพระภิกษุสงฆ์จากนิกายเถรวาท มหายาน และวัชรยานจากหลายประเทศทั่วโลก ที่จะเดินทางมาเพื่อร่วมพิธีจริญพุทธมนต์ “บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร” รวมทั้งได้นิมนต์พระสังฆาธิการจาก 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเย็นเป็นพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว 100,000 องค์ ณ ลานธรรม เพื่อประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์

นับเป็นโอกาสที่พุทธบุตรเป็นจำนวนมากเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ แก่ผู้มีบุญที่มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง มิใช่เพียงญาติโยมเท่านั้นที่ต่างรู้สึกปิติยินดีที่ได้พบเห็นคณะสงฆ์เป็นจำนวนมาก ทั้งพระภิกษุสามเณรที่มาร่วมงานท่านก็รู้สึกประทับใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นนี้

...ส่วนหนึ่งของความรู้สึกจากใจพุทธบุตรผู้มาร่วมงาน..

พระครูมงคลสาร เจ้าอาวาสวัดมหันตคาม จังหวัดปัตตานี ผมเองก็ป่วย ขออนุญาตใช้คำว่า หมอให้เข้า โรงพยาบาล แต่กระผมก็ยังต้องมา เพราะวัดนี้ผมชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมมา พวกกระผมซาบซึ้ง ในพระเดชพระคุณที่พระคุณท่านเมตตาพระที่อยู่ในแดนกันดารภาคใต้ เพราะแต่ละรูปต้องพึ่งตัวเอง จะบิณฑบาตก็ลำบาก และแต่ละที่บางแห่งก็เป็นแดนกันดารและก็แดนอันตราย แต่ด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ที่ได้เมตตาพวกกระผม กระผมก็มีความซาบซึ้งในบุญคุณของท่านมาก

พระครูกิตติพัฒนสุนทร รองเจ้าคณะอำเภอนาแก จังหวัดนครพนม การที่พระมารวมกันอยู่ ณ ตรงนี้ครั้งเดียว หรือมารวมเป็นกลุ่มใหญ่ๆ หาไม่ได้แล้ว อีกประการหนึ่ง ที่เรามาก็เพื่อแสดงถึงความเข้มแข็ง ของพระพุทธศาสนาเราด้วย แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ วัดพระธรรมกายของเราถือว่า เป็นจุดศูนย์รวมของพระภิกษุทั่วประเทศที่จะมาร่วมทำกิจกรรมพระพุทธศาสนา ในส่วนตัวของกระผมเองถือว่าเป็นการดีที่สุดและก็ควรจะให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแบบนี้อย่างต่อเนื่องครับ

พระครูวรนันทคุณ เจ้าคณะตำบลป่าแลวหลวง จังหวัดน่าน วัดพระธรรมกายเป็นศูนย์รวม จะว่าเป็นศูนย์รวมของพระพุทธศาสนาก็ได้ในประเทศไทย เพราะว่าต่างจังหวัดเข้ามาในวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นแสน หลวงพ่อท่านมีทั้งพระเดชมีทั้งพระคุณมากเลย เพราะว่าได้สืบต่อและเป็นพุทธบุตรที่แท้จริงของโลก ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะท่านทำทุกอย่างเพื่อให้พุทธศาสนานี้เจริญรุ่งเรือง และเพื่อมวลมนุษยชาติให้หันหน้าปรองดองมีความรักใคร่ มีความสมานฉันท์ไม่โกรธเคืองกัน แล้วก็มีความสามัคคีกัน เพื่อความสงบสุขของโลก

พระครูพิพิธนันทคุณ เจ้าคณะตำบลหมอเมือง จังหวัดน่าน รู้สึกปลื้มใจเหมือนเป็นแหล่งรวมในการพบปะพูดคุยกันของเพื่อนสหธรรมิก ไม่เจอกันนานแล้ว มาเจอกันที่นี่ เกิดมโนภาพต่างๆ ว่า เรารักพระศาสนามากขึ้น ที่หลวงพ่อทำนี่ทำแทน ชาวพุทธทั้งหมด แม้แต่พระสงฆ์เรามานี่เราปลื้มใจ ที่หลวงพ่อทำเพื่อพระศาสนา เราตัวเล็กนิดเดียว เราต้องทำในพื้นที่ของเราให้ดีที่สุด แต่หลวงพ่อทำเรื่องใหญ่ แล้วก็ทำที่วัดของเราต่อ เกิดภพไหน ชาติไหนขอให้เกิดอยู่ในพระศาสนา

พระจินดารัตนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดเจดีย์ซาวหลัง เป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่ง คือทุกคนมาแล้วไม่มีอารมณ์เสีย ไม่มีความไม่ดีใจ มีแต่ความดีใจ แปลกใจ สุขใจ ปลื้มใจ ที่ได้มาเห็นความอลังการของวัดพระธรรมกาย แล้วก็การสร้างวัดนั้นไม่เหมือนการสร้างบ้าน สร้างบ้านเอาไปจำนำได้เอาไปขายได้ แต่สร้างวัดนี่เอาไปจำนำไม่ได้ เอาไปขายไม่ได้ ท่านสร้างไว้ก็เป็น การเสียสละอย่างใหญ่หลวง ท่านได้เงินได้ทองได้ปัจจัยมาก็ไปสร้างไว้ที่นั่น ท่านก็อายุมากแล้ว ท่านจากไปท่านก็ไม่ได้เอาไปด้วย ก็ทิ้งไว้ให้กับพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นเราน่าจะดีใจแล้วก็อนุโมทนากับท่านมากๆ

พระเคียงอู คึน ซึนิม วัดแทกั๊กซา ประเทศเกาหลี วัดพระธรรมกายเป็นวัดที่ดี ที่จะจัดงานอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา

พระครูสุทธิธรรมพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ก็ถือว่าเราเจอสหธรรมิกมากๆ อย่างนี้ก็มีความสุข แล้วเราก็ดีใจ เพราะว่าพระพุทธศาสนาของเรานี้ยังมีพระสงฆ์สามเณรจำนวนเยอะที่ จะรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ นี่แหละเป็นจุดศูนย์กลาง เป็นศูนย์รวมพระภิกษุสามเณรได้

พระครูวิชาญโพธิวัฒน์ วัดโพธาราม จังหวัดปัตตานี เป็นพลังของพระพุทธศาสนา เป็นความสามัคคีของหมู่สงฆ์ ซึ่งหลวงพ่อธัมมชโยนี่มีความสามารถที่จะดึงดูดให้พระเข้ามารวมกันได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุด แต่ว่าท่านทำได้ ก็ถือ ว่าเป็นเรื่องที่วิเศษที่สุดในสายตาของผม มอง เห็นว่านี่แหละเป็นจุดแรกของพระพุทธศาสนา ที่ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีขึ้นมาได้ มาถึงนึกประทับใจว่า หลวงพ่อธัมมชโยนี่มี วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพราะว่าตั้งใจที่จะปลูกฝังเรื่องราวที่ดีๆ แล้วก็ให้ศีลธรรมเกิดขึ้นภายในพุทธบุตรอย่างมั่นคง เพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้ มองเห็นว่า สภาวะความเป็นจริงของโลกต้องการ ความสงบ ความสงบเกิดขึ้นได้ก็เพราะศีลธรรม เพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็พยายามที่จะให้ศีลธรรมเข้าถึงครัวเรือนของคณะญาติโยมทั่วไป ถ้าหากใครยึดถือได้ ใครรับรองได้ ใครปฏิบัติได้ นี่ถือว่า โลกจะพบกับความสงบ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011157353719076 Mins