สอนสมาธิชาวสวีเดน

วันที่ 20 พค. พ.ศ.2551

     วัดพุทธโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน วัดไทยในต่างแดนจัดกิจกรรมเมื่อระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๐ – วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา โดยพระอาจารย์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส และพระอาจารย์อนุชิต ธมฺมาสโย ตัวแทนจากวัดพุทธโกเธนเบิร์ก ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศสวีเดน ได้เดินทางไปสอนสมาธิและประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้กับกัลยาณมิตรกาญจนา มอร์เธนสัน (Martensson) ในเมืองเยอรเซอร์ (Jarvso) เขตยูสดอล (Ljusdal) ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสวีเดน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งชาวไทยและชาวสวีเดนกว่า ๓๐ คน

โดยช่วงเช้า ๙.๓๐ น. พระอาจารย์ นำสวดมนต์ทำวัตรเช้าและนั่งสมาธิ จากนั้นอาราธนาศีลและกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ในช่วงบ่ายเริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้กับกัลยาณมิตรกาญจนา มอร์เธนสัน (Martensson) จากนั้นผู้ร่วมงานจึงร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลและถวายปัจจัย เพื่อร่วมสร้างพระประธานประจำวัดพุทธโกเธนเบิร์ก จากนั้นพระอาจารย์จึงนำนั่งสมาธิ เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย เป็นเวลา ๓๐ นาที เพื่ออุทิศบุญกุศลให้หมู่ญาติที่ล่วงลับ จากนั้นผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวสวีเดน จึงได้กรวดน้ำ-รับพรพระ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี

โดยในช่วงท้ายของกิจกรรมแต่ละวัน พระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานซักถามในเรื่องการทำสมาธิและวัฒนธรรมชาวพุทธต่าง ๆ เช่น เรื่องบุญ, การอุทิศบุญกุศล, การกรวดน้ำ เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวสวีเดนเป็นอย่างยิ่ง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001827867825826 Mins