สังฆทาน 266 วัด

วันที่ 15 พค. พ.ศ.2551

    จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ทำให้พระภิกษุและคุณครูได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดโครงการดีๆขึ้นมา นั้นคือโครงการตักบาตรพระ 5 00,000รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย รวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี และน่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่ง เมื่อน้ำใจอันบริสุทธิ์ของพุทธศาสนิกชนจากชาวไทย ทั้งภายในและต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้อย่างไม่ขาดสาย และเป็นที่ประจักษ์ว่า พุทธบริษัทสี่ไม่เคยทอดทิ้งพุทธบุตรที่ท่านหยัดสู้และรักษาพระพุทธศาสนา เอาชีวิตเป็นเดิมพันอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดั่งคำขวัญที่ว่าพุทธบริษัทสี่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม พุทธศักราช 2551 ได้จัดพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ตัวแทนคณะสงฆ์ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีนคร จังหวัดสงขลา พิธีภาคเช้าเริ่มด้วยทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชพิพัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เป็นประธานสงฆ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายธีรเทพ ศรียะพันธ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ภาคสายเป็นการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยการดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องครู อาจารย์ ที่ได้ทำหน้าที่รักษาผืนแผ่นดินไทยและพระพุทธศาสนาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยความเข้มแข็ง ซึ่งตระหนักดีว่า ครู เป็นบุคคลสำคัญของโลก เป็นแสงสว่างทางปัญญา หากโลกนี้ปราศจากครู ความไม่รู้ก็ครอบงำชีวิตผู้คนให้พบกับความยากลำบาก โดยเฉพาะครูจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นสุดยอดคุณครูที่ทุ่มเทชีวิตและจิตใจในการทำหน้าที่ แม้จะแวดล้อมไปด้วยภัยอันตรายอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ไม่เคยทอดทิ้งหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ และหนีจากไปเลย

จากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะสงฆ์ทุกรูป ต้องเผชิญกับความลำบากเดือนร้อนเป็นอย่างมาก แต่มีเพียงมโนปณิธานอันสูงส่งของพุทธบุตร ที่จะขอหยัดสู้รักษาพระพุทธศาสนาไว้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิต บรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความปีติใจและซาบซึ้งในความเมตตาของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ส่งความช่วยเหลือไปอย่างต่อเนื่อง และจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ครั้งที่ 36 แล้ว ต่อด้วยพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหาร ตำรวจ โดยมีคุณบุญเลิศ -คุณกัญจนี ลาภาโรจน์กิจ และคุณพิศณุ วิญญูเอกสิทธิ์ เป็นตัวแทนส่งมอบ

ความสำเร็จของงานครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจ ความเป็นหนึ่งเดียวกันของพุทธบริษัท 4 ได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา สมาคมส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้ กัลยาณมิตรหาดใหญ่ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย

เหตุการณ์ความไม่สงบในครั้งนี้จะสงบลงได้ขอเพียงให้ทุกคนและทุกฝ่ายร่วมมือกัน และขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมกันตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้กันต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012697879473368 Mins