วัดภาวนาจอร์เจีย จัดพิธีบรรพชา

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2550

     วัดภาวนาจอร์เจีย วัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาทจำนวน 10 รูป เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยได้เข้าฝึกอบรมรักษาศีล 8 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายนเป็นต้นมา สำหรับพิธีบรรพชาเริ่มด้วยนาคธรรมทายาท คณะญาติและสาธุชน ประกอบพิธีเวียนประทักษิณ 3 รอบ ซึ่งมีผู้อัญเชิญไตรคุณธรรม ได้แก่ กัลยาณมิตรนายแพทย์สุนันท์ วงษ์เกษมศิริ กัลยาณมิตรอัมพร กิ๊ป และกัลยาณมิตรด๊อกเตอร์อักษรอนงค์ บุศยพงศ์ชัย สำหรับตัวแทนอัญเชิญพานธูปเทียนแพ ได้แก่กัลยาณมิตรวิโรจน์ ขำสายทอง และอัญเชิญพานพุ่มได้แก่กัลยาณมิตรทิพย์วรรณ เข็มบุญเลิศ

สำหรับตัวแทนนาคธรรมทายาทที่รับไตรคุณธรรมครั้งนี้ ได้แก่ นาคธรรมทายาท เมททิว สะแวงสุข นาคธรรมทายาทสะติเว่น ศรีโสรัตน์ และนาคธรรมทายาทจอร์เดน สายสงคาม จากนั้นเป็นพิธีวันทาพระประธาน พิธีขอขมาและรับผ้าไตร เข้าพิธีบรรพชา โดยมีพระอาจารย์สมบูรณ์ ปุญฺญากโร เจ้าอาวาสวัดภาวนาจอร์เจียเป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อด้วยพิธีขอศีล ขอนิสัย รับฟังโอวาทจากพระอุปัชฌาย์ รับพรจากคณะสงฆ์ และสาธุชนได้ร่วมกันถวายบาตร ผ้าไตรจีวรและถวายปัจจัยไทยธรรมแด่สามเณรใหม่ ตามลำดับ ตลอดพิธีในครั้งนี้สร้างปิติในบุญ ที่มีโอกาสร่วมบำเพ็ญโดยพร้อมเพรียงกัน

ด้านสามเณรวินเซนท์ สำมะโน กล่าวถึงความรู้สึกที่บวชในครั้งนี้ว่า ถือเป็นการบวชเป็นครั้งแรก และมีความปีติใจในการบวชครั้งนี้มาก และเมื่อได้เข้ามาอบรม มีโอกาสได้ฝึกสมาธิ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ก็รู้สึกซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.043881769975026 Mins