หล่อเทียนสวรรค์ บูชาพระรัตนตรัย

วันที่ 24 กค. พ.ศ.2549

 

     วันอาสาฬหบูชา ในวันจันทร์ที่ 10 กรกฏาคม พุทธศักราช 2549 ที่ผ่านมา คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ร่วมบำเพ็ญบุญ ด้วยการหล่อเทียนสวรรค์ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เพื่อน้อมบูชาพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันเป็นทั้งที่พึ่ง ที่ระลึกอันสูงสุด แก่มวลมนุษยชาติ ในพรรษานี้

ตั้งแต่เวลา 13.00 น พระภิกษุสามเณรจำนวนกว่า 2,000 รูป พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในชุดขาวสะอาด สว่าง จำนวนนับหมื่นคน มาพร้อมเพรียงกัน ณ จุดประกอบพิธี บรรยากาศเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ท่ามกลางความสงบกาย วาจา ใจ ของทุก ๆ ท่านที่มาร่วม

     ท่านประธานในพิธี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ นำบูชาพระรัตนตรัย นำนั่งสมาธิ อธิษฐานจิตหล่อเทียน ตามด้วยพิธีหย่อน “ดวงเทียน” จากที่ได้นำไปบูชาและอธิษฐานจิตแล้วจากที่บ้าน โดยตัวแทนพระภิกษุนำไปหล่อ เทลงในแทนหล่อเทียน ท่ามกลางเสียงสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย จากนั้นเป็นการอธิษฐานจิต แผ่เมตตา บูชาพระรัตนตรัย เป็นเสร็จพิธี

ทั้งนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้เมตตาแนะนำสิ่งที่ควรปฏิบัติในช่วงเวลาเข้าพรรษานี้ ด้วยการหมั่นทำความดีให้ถึงพร้อม ทั้งการทำทาน รักษาศีล และปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ให้เข้าถึงและมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันแท้จริงให้ได้กันทุกท่าน เพื่อให้ได้เข้าถึงประโยชน์ เป้าหมายและความสุขอันแท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นเอง

ดุสิตา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00093179941177368 Mins