วิทยุโทรทัศน์กล้าตะวัน

วันที่ 23 มค. พ.ศ.2551

       สมาคมวิทยุโทรทัศน์กล้าตะวัน ร่วมกับชมรมวิทยุชุมชนจังหวัดปทุมธานี หมู่บ้านราชพฤกษ์ 1 ตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี จัดงานทำบุญเลี้ยงพระถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม พุทธศักราช 2551 ณ สวนสาธารณะหมู่บ้านราชพฤกษ์ 1 จ.ปทุมธานี 

วัตถุประสงค์การจัดทำบุญเพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 รูป จากวัดบางขันธ์ วัดกลางคลองสาม วัดพระธรรมกาย โอกาสนี้มีการจัดเปิดแสดงนิทรรศการพระประวัติและพระกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย ตลอดจนพระประวัติที่งดงาม พระกรณียกิจที่ทรงมุ่งมั่นทุ่มเท เป็นที่ประทับใจในพระกรุณาธิคุณเปี่ยมล้น และร่วมกันกล่าวถวายคำไว้อาลัย

นอกจากนี้ยังมีพิธีถวายผ้าห่มและปัจจัยแด่คณะสงฆ์ สำหรับฤดูกาลในหน้าหนาวนี้ด้วย สุดท้ายจัดให้มีกิจกรรมจับสลากมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2551 สำหรับเด็ก ๆ ในชุมชนโดยรอบที่มาร่วมงาน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.033953150113424 Mins