สังฆทาน 266 วัด

วันที่ 21 มค. พ.ศ.2551

     จากปัจจุบันนับเป็นเวลาเกือบ 4 ปีแล้ว ที่สถานการณ์ความรุนแรงใน 4 จังหวัดชาย แดนภาคใต้ ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้คร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปถึง 2,463 ราย (ตั้งแต่ 4 มกราคม 2547 จนถึง 31 กรกฎาคม 2550 ) แต่อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะพระสงฆ์ และคณะครูอาจารย์ ยังคงยืนหยัดเอาชีวิตเป็นเดิมพันในพื้นที่เสี่ยงภัย หวังเพียงให้เพื่อนร่วมชาติได้สัมผัสถึงความรู้สึกนึกคิด ความทุกข์ร่วมกัน ความใฝ่ฝันถึงสันติภาพ ความเข้มแข็ง ความเสียสละ ความอดทนของคนที่นี่ ซึ่งยืนยันว่าคนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ หรือศาสนาใด แต่กลับต้องเผชิญกับสงครามแย่งชิงมวลชนโดยคนส่วนน้อยอย่างหนักหนาสาหัส

แม้ทางการจะไม่ได้นิ่งนอนใจ อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ยังมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ดังเช่น มูลนิธิธรรมกาย ได้รับเป็นศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์ทั้งหมดในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยการปวารณาจัดพิธีถวายเครื่องไทยธรรมและปัจจัย 4 เป็นประจำทุกเดือน โดยไม่ขาดเลยแม้แต่เดือนเดียว ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 แล้ว

ซึ่งในเดือนมกราคมนี้ นับเป็นครั้งที่ 32 ได้จัดให้มีพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้เป็นครั้งแรก ชื่อว่า “กองทุนครูผู้ให้แสงสว่าง” แม้จะเป็นเพียงบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แต่ถือเป็นขวัญและกำลังใจที่สำคัญอย่างยิ่ง

โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2551 จัดพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมแด่ตัวแทนคณะสงฆ์ทั้ง 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ 122 กองทุน ณ หอประชุมโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

พิธีภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการทำบุญตักบาตรทุกบุญแด่คณะสงฆ์ ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระราชวรธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เป็นประธานสงฆ์ และ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดร.สนธิ เตชานันท์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ส่วนในภาคสายเป็นการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพราะตระหนักถึงความสำคัญของครู ในฐานะผู้สร้างความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติในอนาคต อุปมาเหมือนโลกใบนี้ ไม่อาจขาดแสงสว่างแห่งดวงตะวันได้ฉันใด ชีวิตคนเรา ก็ไม่อาจขาดครู ผู้ให้แสงสว่างแห่งดวงปัญญาได้ ฉันนั้น

คณะครู ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลายท่านเดินทางมาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศด้วยความสมัครใจ เพื่ออุทิศตนให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก เพราะตระหนักดีว่าเด็กๆ เหล่านี้เปรียบเสมือนผ้าขาว ที่จะต้องถูกปกป้องและหล่อหลอมพัฒนาในหนทางที่ถูกต้อง เพื่อเติบโตไปเป็นอนาคตในถิ่นขวานทองของไทยด้ามนี้ ให้กลับคืนสู่สันติสุขในเร็ววัน และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหารตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จากนั้นเป็นพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้ง 266 วัด คณะสงฆ์ทุกรูป แม้ต้องเผชิญกับความลำบากเดือดร้อนอย่างมาก แต่ท่านก็ไม่เคยปริปากบ่น แม้จะไม่สามารถเดินบิณฑบาตได้เป็นเวลาแรมปี มีเพียงมโนปณิธานอันสูงส่งของเหล่าพุทธบุตร ที่จะขอหยัดสู้รักษาพระพุทธศาสนาไว้ด้วยเลือดเนื้อและชีวิต ซึ่งชาวพุทธจะต้องเคารพเทิดทูน ด้วยการทำหน้าที่พุทธบริษัทที่คอยอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาอย่างดีที่สุด

ทุกภาพแห่งบุญกุศลใช่ว่าจะเกิดเฉพาะแก่พระผู้เป็นเนื้อนาบุญและผู้ร่วมอนุโมทนาเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความเจริญยั่งยืนแห่งบวรพระพุทธศาสนา ช่วงรอยต่อสำคัญนี้ มีเราชาวพุทธเท่านั้น ที่จะรวมพลังสามัคคีเพื่อให้ผ่านพ้นไปได้ และร่วมเป็นทนายแก้ต่างให้กับพระพุทธศาสนาในภาวะคับขันเช่นนี้ ..อย่างแท้จริง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.027002819379171 Mins