ยี่เป็งสันทราย

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2549

     ตามประเพณีชาวล้านนาเชื่อว่าในคืนวันเพ็ญเดือนยี่ (เดือน ๑๒) เป็นคืนที่พระจันทร์สว่างไสวและมีขนาดใหญ่กว่าทุกๆ คืน เดือนเพ็ญเป็นเดือน ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์เปี่ยมตลิ่ง เป็นโอกาสที่จะบูชาองค์พระศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งบนท้องฟ้า บนพื้นดินและพื้นน้ำการถวายถวายดวงประทีปเป็นพุทธบูชา เป็นบุญพิเศษที่กระทำได้ยาก หากบุคคลใดได้ถวายดวงประทีปแม้เพียงดวงเดียว ด้วยใจที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย จะไม่มีทุคติเป็นที่ไปเลย มีแต่มนุษยโลกและเทวโลกเป็นที่ไปเท่านั้น เพราะบุญกุศลที่ทำถูก เนื้อนาบุญ ย่อมมีอานิสงส์มากมายมหาศาลเกินกว่าจะนับจะประมาณได้

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ ผู้ให้ประทีปชื่อว่าให้ดวงตา ” ดังจะเห็นได้จากเรื่องราว ในอดีตชาติของพระอชิตะเถระ ในสมัยของพระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งหนึ่งอชิตะมาณพ เที่ยวแสวงหาอาหารอยู่ในป่า ได้พบพระปทุมมุตตระพุทธเจ้า เสด็จมาประทับอยูที่ภูเขาหิมวันต์ ตนเองไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้า แต่เมื่อสังเกตดูและเคยทราบว่า ผู้มีลักษณะเช่นนี้ต้องเป็นพระพุทธเจ้า จึงเกิดความปีติเบิกบานใจในบุญลาภอันยิ่งใหญ่ของตน จึงรีบกลับอาศรมถือเอาน้ำผึ้งและน้ำมันไปเฝ้าพระพุทธองค์ ได้ก่อกองไฟให้สว่างไสว จุดประทีปตามถวาย ด้วยจิตเลื่อมใสโสมนัสยิ่ง ที่ได้รับประทีปตามถวาย เป็นพุทธบูชาด้วยมือทั้งสองของตน

      ด้วยบุญกุศลนี้ส่งผลให้อชิตะมาณพเสวยสุขอยู่ในเทวโลกหกหมื่นกัปป์ เป็นท้าวสักกะ ๓๖ ครั้ง เสวยราชสมบัติ ๓๐๐ ครั้ง เป็นเจ้าประเทศราชคณานับมิได้ แม้ในเทวโลก ก็มีดวงประทีป ๑๐๐ ดวง ให้แสงสว่างแก่ท่านเป็นเนื่องนิตย์ มีทิพยจักษุสามารถตรวจดูไกลถึง ๒๕๐ ชั่วธนูโดยรอบทุกเมื่อ เมื่อมาเกิดตลอดทั่วนคร มีแสงสว่างโชติช่วง มหาชนทั้งหลายได้บำรุงด้วยการจุดประทีปถวายให้สว่างไสวทั้งกลางวัน และกลางคืน ด้วยบุญที่ตามประทีปนี้ทำให้ไม่ไปเกิดในทุคติเลย

บุคคลใดปรารถนา ทิพยจักษุและธรรมจักษุ ที่ไม่มีภัยใดๆ มาทำอันตรายดวงตา ได้เป็นผู้ที่มีรัศมีกายที่สว่างไสวไปทุกภพทุกชาติตราบวันเข้าสู่พระนิพพาน พึงบำเพ็ญกุศลด้วยการร่วมเป็นเจ้าภาพประทีปโคมไฟเพื่อจุดถวายเป็นพุทธบูชาเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา

 

ในค่ำคืนวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๑๘.๐๐น. ขอเชิญทุกท่านร่วมบูชา พระรัตนตรัย ด้วยการ เป็นเจ้าภาพประทีปชีวิตจุดบูชารัตนเจดีย์ เจ้าภาพโคมธรรมจุดบูชาบนท้องฟ้า และจุดประทีปบูชาบนพื้นน้ำ ด้วยกระทงดอกไม้ที่สวยงาม ถวายเป็นพุทธบูชา ใน ณ ธุดงคสถานล้านนา จ.เชียงใหม่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0073874513308207 Mins