อบรมธรรมะ

วันที่ 03 ธค. พ.ศ.2550

      ศูนย์เผยแผ่ธรรมะ สำนักบุคคลกลาง วัดพระธรรมกาย จัดโครงการอบรมธรรมะและจัดปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับเจ้าหน้าที่ Stam Ford University ณ Stam Ford University

สำหรับการจัดปฏิบัติธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ นับว่าเป็นการจัดอบรมธรรมะขึ้นครั้งแรกอีกด้วย โดยทางมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจที่จะจัดปฏิบัติธรรมให้ครบจำนวน 6 ครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม และได้มีโอกาสศึกษาพร้อมทั้งรับฟังธรรมะดีๆ จากพระอาจารย์ ที่มาให้ความรู้ในพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งพระอาจารย์มีสื่อดีๆ ที่นำมาใช้ประกอบในการเทศน์สอน ทำให้ทุกคนได้เห็นภาพ และเข้าใจได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกสนาน ที่สร้างความเบิกบานให้กับผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมากอีกด้วย ธรรมะไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อ หรือเป็นสิ่งที่ยากต่อการศึกษาอีกต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0080852150917053 Mins