ลงนามความร่วมมือพระไตรปิฏกสถาบันธรรมชัยกับ ม.โตเกียว

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2551

 

ลงนามความร่วมมือระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ประเทศญี่ปุ่น

 และสถาบันธรรมชัย ประเทศไทย  เพื่อศึกษาพระไตรปิฎก

 

            การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้   นับเป็นประวัติศาสตร์ในวงวิชาการพระพุทธศาสนาของโลก  และเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนา  วิจัยทางพุทธศาสนา   โดยทางสถาบันธรรมชัย  มูลนิธิธรรมกาย  วัดพระธรรมกาย  ประเทศไทย        ได้รับเกียรติจาก   ศาสตราจารย์มาซาฮิโระ ชิโมดะ ประธานสมาคม SAT มหาวิทยาลัยโตเกียว และรองศาสตราจารย์คิโยโนริ นางาซากิ มหาวิทยาลัยยามากูจิ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก   และในการนี้พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฒฺโฒ   ผู้อำนวยการสถาบันธรรมชัย    ให้การต้อนรับพร้อมร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าว
          ทั้งนี้พระมหา ดร.สมชาย ได้กล่าวถึงเหตุผลแห่งการร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ 2 ภาษาคือ ภาษาจีน และภาษาบาลี  โดยเฉพาะภาษาบาลี ซึ่งจัดทำโดยมูลนิธิธรรมกาย  เพื่อเปรียบเทียบคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา  และสมาคม SAT ได้จัดทำพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ฉบับภาษาจีน ที่มีข้อมูล 150 ล้านตัวอักษร  มีการเชื่อมโยงกับบทความวิชาการถึง 50,000 กว่าชิ้น ในรอบ 100 ปีเศษที่ผ่านมา ของประเทศญี่ปุ่น  และสมาคม SAT เป็นศูนย์รวมของนักวิชาการพระพุทธศาสนาทั้งประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย 
หลังจากลงนามความร่วมมือดังกล่าวทั้งสองฝ่าย   ได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึกและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน  นับเป็นอีกก้าวสำคัญเพื่อขยายฐานความรู้  ความเข้าใจทางพระพุทธศาสนาผ่านเทคโนโลยี  ที่จะช่วยย่อโลกแห่งการเรียนรู้  อันจะเป็นประโยชน์เพื่อศึกษาเผยแพร่ให้ขยายวงกว้างยิ่งขึ้นต่อ ๆ ไป.

           

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0025872985521952 Mins