ถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2550

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับศูนย์กัลยาณมิตรทั่วโลก หน่วยงานราชการ เอกชน ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ครั้งที่ ๒๔ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ วัดพุทธภูมิ อ.เมือง จ.ยะลา เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยมี พระศรีสุธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานสงฆ์ และ นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ในงานมีพิธีตักบาตร กิจกรรมเสวนาธรรม พิธีอุทิศส่วนกุศลให้ผู้วายชนม์ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัดใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งมีพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหารตำรวจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วย

กิจกรรมนี้เป็นดำริของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์วัดพระธรรมกาย ให้จัดขึ้นตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องจนครบ ๒ ปี และจะจัดต่อไปจนกว่าเหตุการณ์ความไม่สงบจะยุติลง เพื่อส่งขวัญกำลังใจให้กับพุทธบุตรและชาวพุทธในพื้นที่ โดยเชิญชวนให้พุทธบริษัท ๔ ทั่วโลกส่งกำลังใจไปช่วยอย่างต่อเนื่อง

จึงขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว

กำหนดการ

๐๘.๐๐ น. พิธีตักบาตรอาหารแห้ง + พิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาไถ่ชีวิตโค

๐๙.๐๐ น. รายการเสวนาธรรม

๑๐.๐๐ น. พิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้

พิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ทหาร ตำรวจในพื้นที่

๑๑.๐๐ น. พิธีถวายภัตตาหาร

๑๒.๐๐ น. เสร็จพิธี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.017973852157593 Mins