เยาวชนร่วมใจ 60 ล้านความดี"

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2549

     ในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ เหล่าพสกนิกรล้วนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และพร้อมที่จะเจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์

หลายหน่วยงานต่างมีกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษนี้ และการร่วมกันทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลก็เป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานเลือกที่จะนำมาปฏิบัติ

ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต เห็นว่าเยาวชนผู้กำอนาคตของชาติกำลังถูกล้อมกรอบด้วยอบายมุขและกลลวงจากผู้ใหญ่ที่เห็นแก่ตัว จนทำให้เยาวชนของเราตกอยู่ในห้วงทุกข์ ขาดความสุข

ดังที่ สสส.ได้ทำการวิจัยความสุขโดยใช้เครื่องมือ SF-36 ซึ่งเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลกพบว่าวัยรุ่นไทยมีความสุขน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ จึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสนองเบื้องพระยุคลบาทด้วยการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้เยาวชน โดยมี ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม เป็นประธานคณะกรรมการในการทำงาน

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า สิ่งที่ทำให้วัยรุ่นมีความสุขน้อยน่าจะเป็นเพราะพื้นที่เชิงบวก แหล่งสนุกเชิงสร้างสรรค์ มีน้อยกว่าพื้นที่เชิงลบ เช่น ผับ บาร์ กว่า 3 เท่า ทั้งยังขาดผู้นำในการทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ชีวิตจึงวนเวียนอยู่กับบริโภคนิยม ใช้จ่ายเงินและเวลาอย่างฟุ่มเฟือยและแวดล้อมด้วยปัจจัยเสี่ยงซึ่งนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหา ทางเพศ

“ในปี 2548 พบว่าวัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ในอายุเฉลี่ย ลดลงคืออายุ 13 ปี มีการท้องที่ไม่พึงประสงค์ จนมีทารกถูกทิ้งเฉลี่ยวันละ 2 คน ปัญหาการชอบเล่นการพนันพบว่ามีเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เริ่มเล่นพนันบอล เป็นต้น”

ทางออกที่เป็นรูปธรรมของปัญหาเหล่านี้ สสส.และภาคีเครือข่าย อย่างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ เครือข่าย Child Watch เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง มูลนิธิพัฒนาเด็ก เครือข่ายจิตอาสา มูลนิธิบูรณะชนบท เครือข่ายเหล้าบุหรี่ ฯลฯ ได้มีแนวคิดในการแก้ปัญหา 4 ประการ คือ

ขจัดร้าย ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยง เช่น เหล้า บุหรี่ ฯลฯ และพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งสื่อที่ไม่เหมาะสม

ขยายดี คือสร้างพื้นที่เชิงบวก ด้วยการจัดสถานที่และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่น กิจกรรมวันเสาร์เยาวชนสร้างสรรค์ตามรอยเท้าพ่อที่อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนเด็กเดินใน 18 จังหวัดนำร่อง สื่อดีดีเพื่อเด็ก เมืองและสถานศึกษาน่าอยู่สำหรับเด็ก ฯลฯ

ขยายเครือข่ายจิตอาสา เช่น เครือข่ายจิตอาสาเพื่อในหลวง เพื่อให้เยาวชนรู้จักให้เกิดความภาคภูมิใจและนับถือตนเองซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมต่อไป

มีสัมพันธภาพที่เกื้อหนุนสุขภาวะ (ครอบครัว เพื่อน ชุมชน)

แนวทางแก้ปัญหาทั้ง 4 ประการนี้ สสส.เปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการแสดงความคิดเห็นและดำเนินงานอย่างเต็มที่ตั้งแต่เริ่มแรก ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มสำคัญที่ผู้ใหญ่รับฟังเสียงเด็ก และให้เด็กมีส่วนร่วมคิดร่วมทำอย่างแท้จริง

สถิติอาชญากรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกแถลงการณ์ในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง โดยมีคดีลดลงหลายเท่าตัวทั้งคดีอุกฉกรรจ์และคดีลักเล็กขโมยน้อย เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

สิ่งนี้น่าจะเป็นคำตอบได้ดีว่า โอกาสพิเศษนี้หากทุกคนตั้งใจร่วมกัน การลดปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นด้วยการทำความดีเพียงคนละหนึ่งอย่างเป็นจุดเริ่มต้น ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำอีกต่อไป. เพื่อให้เป้าหมาย 60 ล้านความดี" ดึงเยาวชนร่วมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อน้อมถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

ที่มา..สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.061818170547485 Mins