อยู่สู้เพื่อความจริง

วันที่ 12 กค. พ.ศ.2550

    เมื่อหลายเดือนก่อน มีเหตุการณ์ที่ชาวพุทธลืมไม่ลง นั่นคือ ชาวพุทธในอำเภอธารโตหนีย้ายจากเรือนเพราะโดนทำร้ายจากผู้ก่อการร้าย และมาหวังพึ่งวัด วัดที่ชาวพุทธเหล่านั้นเลือกเข้ามาอาศัยอยู่ คือ วัดนิโรธสังฆาราม อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีพระครูเขมวงศานุการ เป็นเจ้าอาวาส พระผู้หยัดสู้อยู่รักษาพระพุทธศาสนาโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน

ท่านได้เล่าให้ฟังว่า.. อาตมาเองเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช บวชมาแล้ว ๔๑ พรรษา มาอยู่ยะลาเป็นสิบปีแล้ว ตอนนั้นทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างก็สามัคคีกันดี ต่างกับสมัยนี้ อยากให้ ทุกอย่างกลับมาเป็นเช่นเดิม ชาวพุทธเองมีความพยายามตลอดเวลาที่จะให้เกิดความสงบโดยอาศัยพุทธวิธี แต่ดูเหมือนจะโดนย่ำยีมากยิ่งขึ้น ณ วันนี้ สงสารเจ้าหน้าที่เพราะลำพังรักษาชีวิตของตนเองก็ยากอยู่แล้ว จะให้มารักษาคนอื่นก็ยากยิ่งขึ้น ต้องเอาชีวิตมาทิ้ง อาตมาคิดตลอดเวลาว่า เมื่อเกิดมาแล้วใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาแล้วก็ยอมตาย ไม่เสียดายชีวิต หากเกิดมาแล้วไม่ทำคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาก็เกิดมาไม่คุ้ม อายุก็ ๖๐ กว่าปีแล้วไม่ตายด้วยโรค ก็ต้องตายด้วยภัยต่างๆ ยังไงก็ต้องตาย ขอตายเพื่อพระพุทธศาสนาก็แล้วกัน มันภูมิใจ

ทุกวันนี้ก็พยายามให้ชาวพุทธเข้มแข็งและดูแลตนเองให้ได้ ไม่ให้ทิ้งพระรัตนตรัย เพราะเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดแล้ว และให้มั่นคงในศีล น่าปลื้มใจที่ช่วงนี้ได้รับเหรียญปราบมารของหลวงพ่อวัดปากน้ำ (พระมงคลเทพมุนี) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย มาให้ญาติโยม โยมเขาก็อุ่นใจมาก ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์รุนแรงต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระกับวัด ศาสนสถาน จำนวนถึง ๑๗ ครั้ง และชาวพุทธต้องสูญเสียชีวิตมากมาย ยังไม่มีหน่วยงานไหนเลยที่จะมาคลุกคลี และยื่นมือมาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจริงใจ และมีวัดพระธรรมกายเป็นวัดหนึ่ง ที่ทุ่มเทเคียงข้างพระสงฆ์ทุกวัด ถ้าไม่มีวัดพระธรรมกาย และคณะกัลยาณมิตร มาช่วยกันแล้วละก็ ณ วันนี้ลองคิดดูว่าพระพุทธศาสนา พระสงฆ์อยู่กันได้อย่างไร ดังนั้น ครั้งใดที่วัดพระธรรมกายจัดงาน พระสงฆ์ทุกวัดจะพร้อมใจกันมาร่วมงาน ไม่ใช่มาเพื่อหวังในไทยธรรม แต่เพราะการรวมกันของพุทธบริษัท ๔ ทำให้กำลังใจมันเกิดขึ้น พร้อมที่จะอยู่เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

ทุกถ้อยคำล้วนเป็นความจริงที่อยู่ในใจของพุทธบุตรรูปนี้ หากมีเวลาคุยกับท่านเราจะทราบถึงความทุ่มเทอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน แม้ว่าจะมีการปองร้ายพระ แต่ท่านก็ไม่มีความคิดจะย้ายหนีไปไหน ยังคงมุ่งมั่นไปทำหน้าที่เดินตามรอยบาทพระศาสดาอย่างงดงามจนกว่าชีวิตจะหาไม่ หากพุทธบริษัท ๔ ทุกคนหวงแหนพระพุทธศาสนาอย่างท่าน พระพุทธศาสนาก็คงอยู่คู่ไทย และชาวโลกตลอดไป

 Total Execution Time: 0.00077938238779704 Mins