ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ วันกตัญญู บูชาครูธรรมกาย

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2547

 

 

.....ทุกปีในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ วันนี้ศิษยานุศิษย์ที่เคารพนับถือ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ต่างระลึกถึงความสำคัญของวันนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะตรงกับวันที่หลวงปู่วัดปากน้ำปฏิบัติธรรมชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันกระทั่งบรรลุพระธรรมกายในตัว ซึ่งนับถึงปีนี้ก็เป็นปีที่ ๘๗ แล้ว ที่ความรู้ที่หลวงปู่ได้เข้าถึงเป็นประโยชน์ต่อชาวโลก เพราะท่านได้นำความรู้เรื่องธรรมกายมาสั่งสอนชาวโลก ให้ได้รู้ว่า มนุษย์ทุกคนไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์ใด ล้วนมีพระธรรมกายในตัวเหมือนกันหมดทุกคน

พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้ไขความลับอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ ที่สูญหายไปกว่า ๒ , ๐๐๐ ปี ด้วยการค้นพบว่า “ เส้นทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา คือการดำเนินจิตเข้าไปในกลางกายจากศูนย์กลางกายเข้าไปตามลำดับ จนเข้าถึง “ ธรรมกาย ” กายแห่งการตรัสรู้ธรรม ที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ได้ ”

นับเป็นบุญลาภอันประเสริฐสุด ที่พวกเราทั้งหลายเกิดมาพบกับครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณท่าน เพราะคำสอนของท่านช่วยปิดอบาย เปิดสวรรค์ และหนทางพระนิพพานให้แก่เรา ถ้าไม่มีหลวงปู่วัดปากน้ำฯ เราจะไม่มีวันล่วงรู้ถึงความจริงอันยิ่งใหญ่ของชีวิตได้เลย เมื่อไม่รู้ก็จะพลั้งเผลอไปทำบาปอกุศล และตกไปสู่อบาย ต้องทนทุกข์ทรมานยาวนานอยู่ในทุคติภูมิ เพียงเพราะหลงเชื่อว่า บุญ - บาป ไม่มีจริง สิ่งที่เขียนไว้ในพระไตรปิฎกไม่จริง เป็นการหลอกให้คนกลัวบาป แล้วหันมาทำบุญ ซึ่งความจริงแล้ว เรื่องเหล่านี้สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง หาใช่สรุปเอาจากการอ่านตำรา หรือจากความเชื่อของตัวเองไม่ ดังนั้น พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำฯ จึงยิ่งใหญ่เกินกว่าจะพรรณนาได้ เพราะเพียงแค่ท่านสอนให้รู้จักศูนย์กลางกาย ก็ไม่อาจที่จะหาสิ่งใดมาทดแทนคุณได้แล้ว

วิธีการสอนของหลวงปู่วัดปากน้ำ ท่านจะยกเอาพระไตรปิฎก ยกพระสูตร ตัวจริงขึ้นมาอธิบายขยายความกันเป็นส่วนๆ โดยท่านจะโยงเข้าภาคปฏิบัติทั้งหมด ในด้านของการเจริญสมาธิภาวนาขั้นสูง มุ่งแก้ไขความทุกข์ในใจของมนุษย์ที่ต้นเหตุ นับเป็นงานที่ท่านใจจดใจจ่อและมุ่งมั่นอย่างมากที่สุด จนท่านสามารถรวบรวมผู้มีญาณ มีบารมีแก่กล้า ค้นคว้าวิชชาธรรมปฏิบัติขั้นสูงได้เป็นจำนวนนับร้อย และให้นั่งเจริญสมาธิภาวนาเป็นผลัด ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่ท่านเรียกว่า โรงงานทำวิชชา

หลวงปู่วัดปากน้ำ ท่านเป็นรักการปฏิบัติธรรมมาก และเป็นตัวอย่างของนักบวชที่ดีที่ต้องเจริญสมาธิภาวนาควบคู่กับชีวิตนักบวช ซึ่งหลวงปู่ได้ทำอย่างนี้ดังคำสอนของท่านตอนหนึ่งว่า

“ ทางพระพุทธศาสนามีวิชชา ๒ อย่างนี้เป็นข้อสำคัญนัก … สมถะ เป็นวิชชาเบื้องต้น พุทธศาสนิกชนต้องเอาใจใส่ คือ แปลความว่าสงบระงับใจ วิปัสสนาเป็นขั้นสูงกว่าสมถะ แปลว่า เห็นแจ้ง เป็นธรรมเบื้องสูง สมถะวิปัสสนา ๒ อย่างนี้เป็นธรรมอันสุขุมลุ่มลึกในทางพระพุทธศาสนา ผู้พูดนี้ได้ศึกษามาตั้งแต่บวช พอบวชออกจากโบสถ์แล้วได้วันหนึ่ง รุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็เรียนทีเดียว เรียนสมถะทีเดียวไม่ได้หยุดเลยจนกระทั่งบัดนี้ บัดนี้ทั้งเรียนด้วยทั้งสอนด้วยในฝ่ายสมถวิปัสสนาทั้งสองอย่างนี้ ”

หลวงปู่ยังเป็นที่พึ่งแก่ทุก ๆ คน เมื่อใครเดือดร้อนมาถึงท่าน ท่านไม่เคยปฏิเสธหลายคนที่ได้รับความทุกข์อย่างแสนสาหัสจากโรคภัยไข้เจ็บ ก็มาขอพึ่งบารมีท่าน ท่านเห็นโอกาสที่จะฝึกเขาเหล่านั้นให้เจริญภาวนาไปด้วยขณะรักษา ท่านชี้แจงว่า การรักษาโรคนั้น ถ้าทั้งฝ่ายผู้รักษาและผู้ป่วยมีความเชื่อมั่นตรงกัน มีกระแสจิตเชื่อมถึงกัน โอกาสหายก็มีมาก พ้นทุกข์จากโรคภัยแล้ว ยังได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงด้วย ปากต่อปากได้ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และความเมตตากรุณาที่หลวงพ่อท่านมีให้กับทุกคน ทำให้ท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย จนกระทั่งถึงทุกวันนี้

 

ในวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านต่างประกอบพิธีบูชาครูธรรมกาย ด้วยการทำพิธีไหว้ครู ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา รวมทั้ง บำเพ็ญกุศล ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา อุทิศถวายเป็นอาจาริยบูชากันอย่างมากมายทั้งในและต่างประเทศ

ที่วัดพระธรรมกายก็เช่นเดียวกัน กิจกรรมมีตั้งแต่เช้าจรดเย็นเสมือนหนึ่งเป็นวันหยุด เพราะลูกศิษย์ลูกหาต่างมากันอย่างคับคั่งทั้งในและต่างประเทศเช่นกันเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา

พิธีเริ่มตั้งแต่ภาคสายเวลา ๙.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์ นำจุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยบูชาครู และนำนั่งสมาธิเจริญภาวนา กล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย และสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (ทำนองสรภัญญะ) จากนั้นเวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

ภาคบ่าย เป็นพิธีจุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์ อนันตชัย บูชาพระรัตนตรัย และการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญภาวนา อุทิศบุญกุศลให้หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว

ภาคเย็น เป็นพิธีอัญเชิญยอดโดมประดิษฐาน ณ อาคาร ๖๐ ปีพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้ในการทำภาวนาศึกษาวิชชาธรรมกายที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป เพื่อสืบสานมโนปณิธานของท่านที่จะเผยแพร่ความรู้เรื่องธรรมกายไปทั่วโลก โดยพิธีเริ่มเวลา ๑๗.๐๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) นำสาธุชนนั่งสมาธิเจริญภาวนา จากนั้นปรานสงฆ์กดปุ่มประกอบพิธีอัญเชิญยอดโดมประดิษฐาน ณ อาคาร ๖๐ ปีฯ จากนั้นเป็นการถ่ายภาพประวัติร่วมกัน ซึ่งเสร็จพิธีในเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น.

ในงานนี้จึงขอเชิญลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ได้เดินทางมาร่วมพิธีในวันดังกล่าวนี้เพื่อการปฏิบัติบูชาอุทิศถวายพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกัน

 

วุฑฒิวงศ์

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0040656010309855 Mins