สังฆทาน 266 วัดจ.สงขลา

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2550

     ท่ามกลางบรรยากาศเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้พี่น้องชาวไทยพุทธและพระภิกษุสงฆ์สามเณรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก ทว่าความห่วงใยจากพี่น้องไทยยังคงรักในพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ ประชาชนที่ยังอยู่ในพื้นที่ และร่วมแสดงความรักด้วยการส่งกำลังใจยังคงมีต่อเนื่อง

โดยเมื่อเช้าวันที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา ที่หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย ) ร่วมกับศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่ กลุ่มสะเดาแก้ว สมาคมบัณฑิตรัตน์ ชมรมบ้านสีขาว ชมรมใจใสสงขลาและชมรมพุทธศาสน์มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ 266 วัดและพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ครั้งที่ 25

ช่วงเช้าเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายแก่คณะพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูวิชาญโพธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ธาราม

อ.ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นประธานสงฆ์ และมีนายจิต ผสมพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานและเป็นประธานในพิธีตักบาตร

ภาคสายเป็นการเสวนาธรรม เริ่มด้วยพระเดชพระคุณพระราชพิพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นเป็นการเสวนาธรรม โดยวิทยากรประกอบด้วยพระครูอุดมธรรมาธร เจ้าคณะอำเภอยะหริ่ง วัดปิยาราม จังหวัดปัตตานี และพันเอก ชาตรี วงภูธร รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 42

ต่อด้วยพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะสงฆ์สวดมาติกา ผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าบังสุกุล จากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด โดยพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญูโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวถึงความห่วงใยที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ มีต่อพุทธบุตรและสาธุชน ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อจากนั้นอาจารย์วิมล จันทร์แก้ว พลอากาศเอกวีระวุธ ลวเปารยะ และคุณนิรัตน์ ขาวตระกูล เป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพกล่าวคำถวายปัจจัย 4 เป็นสังฆทาน และกัลยาณมิตร ดร.ประกอบ จิรกิติ เป็นผู้แทนคณะกัลยาณมิตรทั่วโลก นำกล่าวคำอธิษฐานจิต

จากนั้นคณะเจ้าภาพ และสาธุชนร่วมกันถวายปัจจัย 4 แด่คณะพระภิกษุสงฆ์ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา และคุณนิพน ชูช่วยสุวรรณ กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ต่อมาเป็นพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีคุณบุญเลิศ ลาภาโรจน์กิจ ประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนมอบ

ต่อจากนั้นพระเดชพระคุณปริยัติสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ฝ่ายธรรมยุติ กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งว่า ต้องขอขอบพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ที่ได้ส่งความช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาตลอดต่อเนื่อง ที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ และคนในประเทศยังคิดว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ยังอยู่ไกลตัวและอยากให้คนไทยทุกภาค ทุกส่วนช่วยกัน เสร็จแล้วคณะสงฆ์ให้พร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014097491900126 Mins