มหกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ

วันที่ 01 กย. พ.ศ.2550

      ชมรมกัลยาณมิตรจันทบุรี ร่วมกับธุดงคสถานจันทปุระและโรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี จัดงานมหกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2550 ณ สนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย จังหวัดจันทบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาทศพล เมธิโก เป็นประธานสงฆ์ และ นายสิงห์โต พิเชษฐ์วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สำหรับพิธีเริ่มขึ้นโดยประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ท่านประธานสงฆ์ให้ศีล คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นสาธุชนผู้ใจบุญร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์เป็นสังฆทาน โดยมีนางสาวศิริรัตน์ หอมประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ เป็นประธานนำกล่าว ต่อด้วยสาธุชนร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ซึ่งสร้างความปลื้มปิติในบุญให้กับผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

จากกิจกรรมงานบุญดังกล่าว เป็นความร่วมมือกันจัดขึ้นจากหลายฝ่าย ทั้งนี้ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของความอยู่สุขร่มเย็นในสังคมหมู่คณะ ด้วยการน้อมนำพระพุทธศาสนาอันมีหลักธรรมคำสั่งสอนน้อมนำใจให้เป็นผู้ใฝ่บุญกุศล ด้วยการหมั่นสั่งสมทำให้มีขึ้นอยู่เสมอ ทั้งในวาระโอกาสต่าง ๆ ที่ปรารภเหตุให้มีขึ้น

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011097816626231 Mins