อบรมคุณธรรม

วันที่ 31 สค. พ.ศ.2550

       ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม พ.ศ.2550 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะแบก และโรงเรียนโคกสูง จังหวัดนครราชสีมา ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 450 คน ซึ่งมีเนื้อหาในการอบรมคือ นำความรู้ในพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับคุณธรรมต่าง ๆ และวัฒนธรรมชาวพุทธที่ถูกต้องดีงาม รู้จักการทำทาน รักษาศีล การปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม- ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ให้รู้จักถึงพระคุณพ่อแม่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนได้ทำบุญตักบาตร พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ในตอนค่ำร่วมจุดเทียนรวมใจถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมายังได้จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนโรงเรียนดอกไม้ไฟ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 จำนวน 200 คน อีกด้วย เพื่อสร้างเครือข่ายปลูกฝังคุณธรรมจาก บ้าน วัด โรงเรียน ที่ต้องมีความเกี่ยวข้องและร่วมมือกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้เกิดประโยชน์ถึงกันโดยต่อเนื่อง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00090426603953044 Mins