วัดไทยนางาโน่

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2550

     สาธุชนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ได้ร่วมพิธีอัญเชิญสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดไทยนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยพิธีภาคเช้าเริ่มด้วยสาธุชนพร้องเพรียงกันรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สวมชุดสีขาวสะอาด สง่างาม รวมใจกันร่วมกันตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีอาราธนาศีล 5 และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลยาณมิตรสุนิสา ทาเคชิเงะ และกัลยาณมิตรรวิวรรณ เวสกุล เป็นตัวแทนกล่าว สาธุชนร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

จากนั้นในภาคบ่ายสาธุชนผู้ใจบุญตั้งแถว เพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี นำด้วยน้องๆ เยาวชนถือป้ายงานและพานดอกไม้ ต่อด้วยชุดประธานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบนจักรแก้ว ชุดถือธงธรรมจักร ธงชาติไทยและธงชาติญี่ปุ่น หลังจากนั้นประธานสงฆ์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นสักการะบูชา และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสร่วมกัน ต่อจากนั้นประธานสงฆ์ได้เรียนเชิญเจ้าภาพประกอบด้วย เจ้าภาพไฟส่องสว่างมหามงคล 3 ท่าน น้ำพุมณีรัตนมหามงคล 2 ท่าน ขึ้นทำการสักการะ ตามด้วยคณะเจ้าภาพดอกไม้หอมมหามงคล 4 ท่าน สุคนทิพย์มหามงคล 6 ท่าน ไฟหอมมหามงคล 6 ท่าน และเทียนหอมมหามงคล 8 ท่าน ขึ้นสักการะตามมา หลังจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสักการะด้วยพวงมาลัยและจุดเทียนลอยน้ำเพื่อบูชาตามลำดับ

วัดไทยในต่างแดน เป็นสถานที่พึ่งทางใจและเป็นให้โอกาสได้สั่งสมบุญ กิจกรรมงานบุญต่าง ๆ เป็นที่ร่วมใจของผู้แสวงหาบุญกุศล ซึ่งปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนาด้วยความเข้าใจถูก ขวนขวายประพฤติตาม ให้พร้อมทั้งการทำทาน รักษาศีล และปฏิบัติธรรมสมาธิเจริญภาวนาอย่างต่อเนื่อง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00064038435618083 Mins