วันวิสาขบูชา บูชาพุทธรัตนะ

วันที่ 19 พค. พ.ศ.2549

 

        วันวิสาขบูชา ได้ชื่อว่าเป็น “วันพระพุทธเจ้า” เพราะความพ้องตรงกันของวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน คือ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นความอัศจรรย์ที่เฉพาะสำหรับผู้มีบุญบารมีที่สั่งสมมาอย่างเต็มเปี่ยม และด้วยความยิ่งใหญ่ของคำสอนของพระองค์ที่แผ่ขยายทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน องค์การสหประชาชาติ (UN) ซึ่งประกาศยกย่องวันวิสาขบูชาให้เป็น วันสำคัญสากลของโลก

ในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พุทธศาสนิกชนทั่วทั้งโลกต่างให้ความสำคัญของวันนี้ ด้วยการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ร่วมกันปฏิบัติความดี สร้างบุญกุศลตามวัดวาอาราม สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนากันโดยพร้อมเพรียง

โอกาสนี้ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้ร่วมจัดงานบุญ “วันวิสาขบูชา” ขึ้น โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งจากภายในและต่างประเทศที่มาร่วมงานบุญกันเป็นจำนวนมาก ด้วยความปิติเบิกบาน ตั้งแต่ในตอนเช้าถึงตลอดทั้งวัน ให้ครบถ้วน ทาน ศีล ภาวนา เริ่มจากการทำทาน ตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวนนับพันรูป ในตอนสายร่วมปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพอันมาจากสันติสุขที่แท้จริงภายใน และถวายภัตตาหารเพล เป็นสังฆทาน

ในตอนบ่ายได้ร่วมกันอนุโมทนา ในพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต ถวายเป็นพุทธบูชา กับพระภิกษุจำนวน 15 รูป ที่ผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมวินัยตั้งแต่ในวัยเยาว์เป็นเวลานับ 10 ปี ด้วยความตั้งใจในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

        ส่วนในตอนเย็นถึงค่ำ พุทธบริษัท 4 พร้อมกันเวียนประทักษิณ ณ มหารัตนวิหารคด และจุดวิสาขประทีปรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ทั้งพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา จำนวนหลายหมื่นที่เดินต่อแถวเรียงรายกันอย่างมีระเบียบ สงบ สวยงาม เป็นระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ยังจิตให้เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ตลอดเวลา จากภายนอกที่ส่องสว่างด้วยแสงเทียน ภายในใจยังความสว่างไสวขึ้นด้วยแสงแห่งธรรม อันเป็นทางมาแห่งบุญกุศลที่เต็มเปี่ยม

ความพร้อมเพรียงของพุทธบริษัท ที่ถึงพร้อมด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ เป็นภาชนะรองรับบุญกุศล ร่วมกันทำนุบำรุงรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนา ยังความสุข สงบ แห่งใจอย่างแท้จริง รวมถึงจะสร้างความศรัทธาแก่ผู้ที่ได้รับทราบได้โดยง่าย เป็นต้นทางบุญนำใจให้ได้เห็นถึงความสำคัญและหันมาศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา.

ดุสิตา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.023679049809774 Mins