สมาคมพุทธบุตร ถวายผ้าป่า

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2550

      สมาคมพุทธบุตร ๖๐ ร่วมกับ บริษัทอินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ IEC บริษัท เอมสตาร์เน็ทเวิร์ค จำกัด, แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที แมน ฟาร์มา, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และบริษัทโอสถสภา จำกัด

ขอเชิญร่วมงานถวายผ้าป่า ๒๖๖ วัด ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจแด่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในเขตจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา ที่เหตุการณ์ความไม่สงบได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น จนทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญสมณะกิจ กระทบถึงขวัญและกำลังใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

กำหนดการ

วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค่ำเดือน ๘)

เวลา ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้มาร่วมงาน

เวลา ๑๒.๒๕ น. คณะสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธี

เวลา ๑๒.๓๐ น. ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวรายงาน

เวลา ๑๒.๔๐ น. เสวนา “สถานการณ์ภาคใต้ ณ ปัจจุบัน”

เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีทอดผ้าป่ามหามงคล

ประธานสงฆ์ให้โอวาท และนำนั่งสมาธิ

ประธานพิธีกล่าวคำถวายองค์ผ้าป่า

คณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่า และกล่าวสัมโมทนียกถา ให้พร

เวลา ๑๕.๐๐ น. ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน, เสร็จพิธี

สอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่...

สมาคมพุทธบุตร ๖๐ โทร. ๐๒-๖๕๕๖๕๖๙ ต่อ ๑๑๒๒

๐๘๑-๕๘๑๑๐๐๐, ๐๘๑-๕๒๔๒๔๐๐ และ ๐๘๑-๓๙๘๔๓๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0063731869061788 Mins