วันสมาธิโลก และมุทิตา

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2550

     เนื่องในวัน“สมาธิโลก” วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยการนำของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้จัดงานมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคจากทั่วประเทศ เป็นปีที่ 20 และจัดถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 3,000 วัด และ 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ระหว่างเวลา 9.30-16.30 น.

ช่วงเช้าสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้า จากนั้นเวลา 9.30 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) นำสาธุชนนั่งสมาธิเจริญภาวนาและประกอบพิธีบูชาข้าวพระ ช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 แล้ว โดยมี พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ พิธีเริ่มด้วยประธานสงฆ์มอบพัดรองและผ้าไตรแด่พระสงฆ์ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 90 รูป จากนั้นเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ถึงความสำคัญของภาษาบาลีที่เก็บรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยตัวแทนจากพระภิกษุและสามเณร

จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่เกียรติยศ จำนวน 12 โล่ และมอบทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ และพิธีถวายปัจจัยไทยธรรม แด่คณะสงฆ์ 3,000 วัด จากทั่วประเทศ และคณะสงฆ์ 266 วัด จากพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ยอมเสี่ยงชีวิตพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่ที่อันตรายที่สุดในขณะนี้ ได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเหล่าสาธุชน จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมงานบุญในครั้งนี้ โดยแต่งกายสุภาพด้วยชุดสีขาว เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ อันสะอาด สว่าง สง่างาม และแสดงความเคารพในพระรัตนตรัย ด้วยความพร้อมเพรียงกัน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0077172994613647 Mins