สังฆทานคณะสงฆ์ ชายแดน

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2550

คณะสงฆ์ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ร่วมกับวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย เป็นต้น ร่วมจัดพิธีถวาย

สังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอำเภอบางส่วนในจังหวัดสงขลา ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๖ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร (ตุยง) ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ และ นายประมุข ละมูล ปลัดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โดยมีคณะสงฆ์จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมงาน อาทิ พระธรรมกิตติเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม โฆษกมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ พระธรรมโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ พระราชชัยมุนี เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระราชวรนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก,พระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี พระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์, พระสิริวุฒเมธี เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระราชสิทธิวิมล รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี พระราชเขมากร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระสิริชัยมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ พระโสภณพุทธิธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว,พระราชรัตนาลงกรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระราชพุฒิมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระปิฎกคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระปัญญากรกวี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และคณะสงฆ์จาก ๑๔ จังหวัดภาคใต้ร่วมงาน

งานเริ่มในเวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นพิธีตักบาตรอาหารแห้ง จากนั้นในเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นรายการเสวนาธรรม จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหาร และในเวลา ๑๒.๓๐ น. ประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ใน ๓ จังหวัดภาคใต้ พิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ทหาร ตำรวจในพื้นที่

จากนั้นพระธรรมรัตนากร รักษาการเจ้าคณะหนใต้และเจ้าคณะภาค ๑๘ เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณกรรมการมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ที่เมตตามาร่วมงาน และสร้างขวัญกำลังใจในครั้งนี้ ในช่วงท้ายประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา นำให้พร และนำบูชาพระรัตนตรัย เป็นอันเสร็จพิธี ในงานนิมนต์พระ ๕๐๐ รูป และสาธุชนร่วมงานกว่า ๒,๐๐๐ คน

มาจากการเห็นความสำคัญ และร่วมส่งกำลังใจ สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือทั้งจากคณะสงฆ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส วัดมุจลินทวาปีวิหาร (ตุยง) วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย สมาคมรักความดี ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ห้างหุ้นส่วนจำกัดวัชรคอนกรีต ห้างหุ้นส่วนจำกัดปัตตานีดำรงแก๊ส โดยมุ่งหวังแสดงความรักและความห่วงใย ความสงบสุขแห่งพุทธบุตร และพี่น้องไทย ในพื้นที่ให้บังเกิดขึ้นในเร็ววัน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010945002237956 Mins