ค่ายคุณธรรม

วันที่ 08 สค. พ.ศ.2550

     ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา จัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จำนวน 600 คน ในระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2 เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อเดือนกรกฏาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา

จากค่ายคุณธรรมจริยธรรมมุ่งเน้น คุณธรรมเรื่องวัฒนธรรมชาวพุทธ ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเรื่องการให้ทาน การรักษาศีล ปฏิบัติธรรมสมาธิเจริญภาวนา กฎแห่งกรรม พระคุณพ่อแม่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ ร่วมกันจุดเทียนรวมใจถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยเนื้อหาธรรมะและกิจกรรมต่าง ๆ ในการอบรมผลปรากฏว่า เป็นที่ประทับใจของคณะครูอาจารย์และผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี ในวันที่สองของการอบรมจัดให้ มีกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ พิธีปิดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมดังกล่าว และมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีท่านผู้อำนวยการวิทยาลัย อาชีวนครราชสีมา มาเป็นประธานนำกล่าวพิธีกรรมทำบุญในครั้งนี้

นับเป็นความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด สถานศึกษา ที่นำคุณธรรมสู่จิตใจของเยาวชน ให้ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ในทางโลก เตรียมความพร้อมเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำพาตนเป็นบุคลากรที่ดีในสังคมและประเทศชาติต่อไป

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012777010599772 Mins