สมาธิโลก และมุทิตา ปธ.9

วันที่ 09 สค. พ.ศ.2550

     วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยการนำของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้จัดงานมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคจากทั่วประเทศ เป็นปีที่ 20 และจัดถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 3,000 วัด และ 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวัน“สมาธิโลก” ตรงกับอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ระหว่างเวลา 9.30-16.30 น.

สาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้า จากนั้นเวลา 9.30 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) นำสาธุชนนั่งสมาธิเจริญภาวนาและประกอบพิธีบูชาข้าวพระ พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 แล้ว โดยมี พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานสงฆ์ พิธีเริ่มด้วยประธานสงฆ์มอบพัดรองและผ้าไตรแด่พระสงฆ์ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 90 รูป จากนั้นเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ถึงความสำคัญของภาษาบาลีที่เก็บรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพระมหาสิงหนาถ สีหชโย ผู้แทน ป.ธ. 9 และตัวแทนสามเณร ๓ รูป

๑. สามเณร สหวัสส์ ศรีน้ำคำ พูดเกริ่นนำ

๒. สามเณร อนุชิต อุปเสน พูดภาษาสเปน

๓. สามเณร พงศธร เนาวเภา พูดแปลภาษาสเปน และอวยพรญาติโยมเป็นภาษาฝรั่งเศส

จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่เกียรติยศ จำนวน 12 โล่ และมอบทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ และพิธีถวายปัจจัยไทยธรรม แด่คณะสงฆ์ 3,000 วัด จากทั่วประเทศ และคณะสงฆ์ 266 วัด จากพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ยอมเสี่ยงชีวิตพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาในพื้นที่ที่อันตรายที่สุดในขณะนี้ ได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเหล่าสาธุชน ยังความปลาบปลื้มปิติใจให้มีขึ้นอีกครั้ง

โดยในงานมีพระเถระเมตตาเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก อาทิ พระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม วัดเทพศิรินทราวาส, พระพรหมเวที กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรสวิทยาราม, พระพรหมสุธี เจ้าคณะภาค ๑๒ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดสระเกศ, พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค ๗ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดปากน้ำ, พระธรรมกิตติเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เป็นต้น

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.004621700445811 Mins