สมเด็จพระเทพฯวางศิลาฤกษ์มมร.และเปิดมหกรรมหนังสือ

วันที่ 08 ตค. พ.ศ.2548

                  

 

สมเด็จพระเทพฯ เปิดงานมหากรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่ 10          เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานในพิธี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงตัดแถบแพรเปิดงาน และทอดพระเนตรนิทรรศการร้านจำหน่ายหนังสือภายในบริเวณงาน โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานคณะกรรมการจัดงาน และคณะกรรมการจัดงานเฝ้ารับเสด็จฯ งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 10 จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่าน ภายใต้แนวความคิด "ก้าวสู่ดินแดนแห่งความรู้" โดยงานจะมีไปตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2548 เวลา 10.00 น. ถึง 21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สมเด็จพระเทพฯ ทรงวางศิลาฤกษ์ มมร

     เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างมหาวิทยา ลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยแห่งใหม่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านวัดสุวรรณ ถนนศาลายา – นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยแห่งใหม่นั้น สืบเนื่องมาจาก สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ในวัดบวรนิเวศวิหารนั้น คับแคบ มีสถานที่ไม่เพียง พอต่อการจัดการการศึกษาและรองรับนักศึกษาใหม่ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

สร้าง รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์

            พระธรรมกิตติเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม โฆษก มส. และนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้แถลงมติที่ประชุมว่า ในที่ประชุมได้มีให้มีการสร้างโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารซึ่งเป็นโรงพยาบาลสงฆ์ใหญ่ที่สุดในภาตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่บ้านปลาดุก ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีเตียงรองรับพระภิกษุ-สามเณร ที่อาพาธ จำนวน 500 เตียง โดยมีพระพรหมวชิรญาณ เป็นประธานในการดำเนินการ ทังนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ขอพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการนำชื่อคณะกรรมการมหาเถรสมาคม ชั้นสมเด็จจำนวน 4 รูป มาตั้งชื่ออาคาร ดังต่อไปนี้ ชื่อสมเด็จพระญาณสังวร จะประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าวิหาร พระพุทธนิรันตราย จตุรพิทธ ชื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ จะประดิษฐานอยู่ที่อาคารผู้ป่วยนอก ชื่อสมเด็จพระมหาธีราจารย์ จะประดิษฐานอยู่ที่ ศาลาเอนกประสงค์ ชื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จะประดิษฐานอยู่ที่ อาคารรักษาพยาบาลคนไข้ และชื่อสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ จะประดิษฐานอยู่ที่อาคารบริการสองชั้น   82 ปี หลวงพ่อคูณ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010216991106669 Mins