ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2550

     สหพันธ์ครูพุทธศาสตร์สากล ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการติดตามผลจากการร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จัดขึ้น ณ สวนพนาวัฒน์ จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามผล ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 และ เขต 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา

โดยมีจุดประสงค์เพื่อเยี่ยมเยียนผู้อำนวยการเขต รองผู้อำนวยการเขต ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่เขต ที่เคยเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสนี้ตัวแทนจากชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ได้มอบของที่ระลึก สื่อธรรมะ และเชิญชวนให้ร่วมจัดสัมมนาติดตามผล บุคลากรที่เคยเข้าโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ในครั้งนี้ตัวแทนจากชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ คือ กัลฯ นรินทร์ เย็นใจ ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรมในสถานศึกษา และมีความเห็นตรงกันว่าความมีการจัดสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา และสัมมนาบุคลากรที่เคยร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้ทุก ๆ ท่านได้นำสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ สวนพนาวัฒน์ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการศึกษาของจังหวัดสระบุรีให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่ให้ไว้ว่า “คุณธรรมนำความรู้”

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.15922104914983 Mins