วันครูวิชชาธรรมกาย

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2550

     ณ คืนเพ็ญ เดือนสิบ ลุพุทธศักราช 2460 พระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ) ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐาน... "หากวันนี้ไม่บรรลุธรรมอันใด แม้เพียงน้อยนิด ที่พระพุทธองค์ทรงบรรลุ ก็จะไม่ลุกจากที่ ขอเอาชีวิตนี้ถวายเป็นพุทธบูชา" จึงนับเป็นคืนที่ทรงคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติ เพราะนับตั้งแต่หลวงปู่วัดปากน้ำฯ ท่านได้เพียรยอมสละชีวิตปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา จนกระทั่งค้นพบวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรม เข้าถึงวิชชาธรรมกาย แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สูญหายไปกว่า 500 ปีหลังพุทธกาล

จากนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านได้เมตตาพากเพียรสอนการปฏิบัติตามแนววิชชาธรรมกาย จนมีผู้เข้าถึงวิชชาธรรมกาย เพื่อเป็นพยานในการเข้าถึงธรรมเป็นจำนวนมาก ชีวิตของท่าน เป็นแบบอย่างของผู้ที่อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา และยังเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกได้อย่างสูงส่งงดงาม

ในปี พ.ศ. 2537 เหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งจากภายในและต่างประเทศ ได้ร่วมใจกันหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำบริสุทธิ์ ขนาดเท่าครึ่งของตัวจริงขึ้น เพื่อไว้สักการบูชาและให้ได้เป็นกำลังใจปฏิบัติสมาธิภาวนา เพื่อให้เข้าถึงวิชชาธรรมกายแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2549 มีพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำนี้ มาประดิษฐานเป็นการถาวร ณ ศูนย์กลางของมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองสาม จ.ปทุมธานี

วันครูวิชชาธรรมกาย ในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 26 กันยายน นับเป็นเวลา 90 ปีของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ผู้ค้นพบวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรม เข้าถึงวิชชาธรรมกาย แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เพื่อมารำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ผู้ได้อุทิศชีวิตเพื่องานพระพุทธศาสนา และมาร่วมเป็นสักขีพยานในความมุ่งมั่นสามัคคีของเหล่าศิษยานุศิษย์ แล้วมาช่วยกันเผยแผ่วิชชาธรรมกาย ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลก สมกับที่ทุกคนได้เกิดมาสร้างบุญ สั่งสมบารมี สำหรับกิจกรรมในวันพุธที่ 26 กันยายน พุทธศักราช 2550 นี้ จะ เริ่มขึ้นที่ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ในเวลาประมาณ 09.30 น. ร่วมกันสวดมนต์ – นั่งสมาธิ, 10.45 น. ท่านประธานสงฆ์กล่าวนำศิษยานุศิษย์ “บูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย” , 11.00 น. ถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์เป็นสังฆทาน , ส่วนพิธีในภาคบ่าย เริ่มเวลา 13.30 น.พิธีจุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์ อนันตชัย บูชาพระรัตนตรัย, จากนั้นเป็นพิธีถวายรางวัล Telly Awards 12 รางวัล แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ และสุดท้ายเป็นพิธีในภาคเย็น ร่วมพิธีเทคอนกรีตเสาค้ำฟ้ามหารัตนวิหารคด เพื่อสร้างหลังคาขึ้นโดยรอบ
นับเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่ศิษยานุศิษย์ผู้มีความเคารพบูชาใน พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ทุกท่านทั้งภายในและจากต่างประเทศทั่วโลก จะได้ร่วมงานบุญด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา กลั่นกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ รับฟังพระธรรมเทศนา สร้างมหาทานบารมี และเข้าสักการะรูปหล่อทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ที่ประดิษฐานภายในศูนย์กลางของมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

(เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย และสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ขอเชิญทุกท่านร่วมสวมชุดขาว ๆ มาในงานบุญโดยพร้อมเพรียงกัน)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.003929615020752 Mins