วัดพระธาตุดอยโมคคัลลานะ

วันที่ 15 พค. พ.ศ.2549

 

          จากความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เข้ามาสู่สังคมไทยนั้น มีทั้งในส่วนที่ดีและไม่ดี อันส่งผลกระทบทำให้ในปัจจุบัน เยาวชนไทยห่างไกลคุณธรรม และศีลธรรมกันออกไป ทำให้ความประพฤติ และกิจกรรมของเยาวชนที่เปลี่ยนไป ทั้งในการเที่ยวเตร่กลางคืน ดื่มสุรา มั่วสุมสิ่งเสพติด เป็นต้น ไม่ใคร่สนใจในการศึกษาเล่าเรียนเท่าที่ควร เหล่านี้ล้วนจะนำมาซึ่งสิ่งที่เลวร้ายเข้ามาสู่ชีวิตของอนาคตกำลังสำคัญของชาติทั้งสิ้น

จากความห่วงใยและเอาใจใส่ การชี้นำสิ่งดี ๆ สู่เยาวชน จึงถูกจัดขึ้น จากที่จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยโมคคัลลานะ ได้จัดโครงการอบรมบรรพชาสามเณรลูกแก้ว ภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 5 ปี 2549 เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด นอกจากนี้ยังต้องการปลูกฝังคุณธรรมด้วยการให้รู้จักและเข้าถึง คุณสมบัติของความกตัญญูกตเวที รู้รักสามัคคี มีน้ำใจ รักการฝึกฝนอบรม ใฝ่คุณธรรมนั่นเอง

โดยได้จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2549 เริ่มจากการฝึกความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมก่อน ด้วยการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ให้ได้รู้จักความมีระเบียบวินัย ความพร้อมเพรียง ของหมู่คณะ ที่ต้องมาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก

มีการจัดบรรพชาขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2549 - ณ วัดพระธาตุดอยโมคคัลลานะ จ.เชียงใหม่ โดยมีพระครู อินทญาณรังสี รองเจ้าคณะอำเภอจอมทอง เป็นพระอุปัชฌาย์ และประธานฝ่ายฆราวาส คือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ

ในวันศุกร์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2549 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นการจัดพิธีฉลองสามเณรใหม่ และสรงน้ำพระขึ้น ณ ธุดงคสถานชุมพร ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง และสาธุชน มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ติดต่อ ได้ที่ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เบอร์ 084 -6121748  หรือ 0894665786

การบรรพชาสามเณรลูกแก้วครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มาศึกษาพระพุทธศาสนา ให้มีคุณธรรม มีความเข้มแข็ง รู้จักนำสิ่งดี ๆ ออกไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อยู่ในสังคมด้วยการเป็นคนดีต่อไป

นอกจากนี้ ยังเป็นการจัดบรรพชาขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี พุทธศักราช 2549 เพื่อน้อมนำบุญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ในวโรกาสมหามงคลนี้

บุญรักษา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0039077162742615 Mins