สัมมนารวมใจครู

วันที่ 15 กย. พ.ศ.2550

       ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์พระมหารัชมังคลาจารย์ จัดสัมมนารวมใจครูต้นบุญต้นแบบจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2550 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยบุรีรัมย์

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับความสนใจเข้ารวมสัมมนาจากอาจารย์ใน 6 อำเภอ คือ อำเภอพุทไธสง, อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์, อำเภอแดนดง, อำเภอนาโพธิ์, อำเภอคูเมือง และอำเภอสตึก รวม 127 ท่าน อาจารย์ที่ร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ได้ผ่านการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ที่สวนพนาวัฒน์ จ.เชียงใหม่ มาก่อนแล้ว

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างบรรยากาศแห่งการทำความดีในช่วงเข้าพรรษาให้กับคณาจารย์ผู้ที่จะเป็นต้นบุญต้นแบบของนักเรียน นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มครูผู้นำอำเภอ ในจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 4

โดยในเวลา 13.00 น. เปิดการสัมมนาโครงการฯ ต่อจากนั้น พระอาจารย์หิรัญ ฐิตวัฑฒโน มอบรางวัลแด่ครูต้นบุญต้นแบบเนื่องในโอกาส “พรรษาแห่งการสร้างความดีของครูต้นบุญต้นแบบ” อีกด้วย

หลังจากนั้นมีกิจกรรมกลุ่มรวมใจผู้นำอำเภอ, พิธีมอบของที่ระลึกผู้นำอำเภอดีเด่น, รับผ้าไตรจีวร, อธิษฐานจิต และปิดท้ายด้วยพิธีถวายกฐินเป็นปฐมเริ่มสั่งสมทานบารมี อันเป็นหนึ่งในบารมีทั้ง 10 ทัศ ด้วยความตั้งใจอันดียิ่งของทุก ๆ คน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00097623666127523 Mins