9 มิ.ย. 2549 พระเจ้าอยู่หัวจะทรงครองราชย์ครบ 60 ปี

วันที่ 09 ธค. พ.ศ.2548

 

          

      

          วันที่ 9 มิ.ย. 2549 ประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองอีกครั้ง ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี

โดยกำหนดชื่องานว่า "การฉลองการเสด็จอยู่ในสิริราชสมบัติครบ 60 ปี"
ชื่อพระราชพิธีว่า "พระราชพิธีการฉลองการเสด็จอยู่ในสิริราชสมบัติครบ 60 ปี"

ชื่อการจัดงานและชื่อพระราชพิธีภาษาอังกฤษคือ
"The Sixtieth Anniversary Celebration of His Majesty"s Accession to the Throne"

ถือเป็นสิ่งที่พิเศษมหัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาเลยในประวัติศาสตร์ไทย เนื่องจากไม่เคยมีพระมหากษัตริย์ครองราชย์มายาวนาน 60 ปี แม้แต่ในโลกก็ไม่เคยมี

การจัดงานจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ งานราชพิธีซึ่งทางสำนักพระราชวังจะเป็นฝ่ายอำนวยการในการจัดให้สอดคล้องกับโบราณราชพิธี ที่ส่วนใหญ่เป็นในเรื่องพิธีบวงสรวง งานบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน และการสถาปนาสมณศักดิ์และการหล่อพระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานได้จัดเสนอแนะเป็นร่างกำหนดการที่จะจัดขึ้นในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ดังนี้

1.พระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีต และเสด็จออกมหาสมาคมถวายพระพรชัยมงคล วันศุกร์ที่ 9 มิ.ย.2549 เวลา 10.00 น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

2.งานมหรสพสมโภช วันศุกร์ที่ 9 มิ.ย.2549

3.พิธีจุดเทียนถวายชัยมงคล วันศุกร์ที่ 9 มิ.ย.2549 เวลา 19.19 น. ณ ท้องสนามหลวง

4.พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สถาปนาสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนสมโภชสิริราชสมบัติ วันเสาร์ที่ 10 มิ.ย.2549 เวลา 16.30 น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

5.คณะทูตเฝ้าฯ วันจันทร์ที่ 12 มิ.ย.2549 เวลา 17.00 น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

6.งานสโมสรสันนิบาต และงานถวายพระกระยาหารค่ำเฉลิมพระเกียรติฯ วันพุธที่ 14 มิ.ย.2549 เวลา 19.30 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล หรือพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

7.งานสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทย วันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.2549 เวลา 15.00 น. ณ ถนนราชดำเนิน

8.พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค วันที่... ที่... เดือน... 2549 เวลา... ณ วัดอรุณราชวราราม

9.สถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสังฆาธิการจำนวน...รูป จัดทำพัดรองและพัดสมณศักดิ์ถวายพระสังฆาธิการที่ได้รับการสถาปนาและตั้งสมณศักดิ์

10.จัดทำของที่ระลึกน้อมเกล้าฯ ถวาย ในงานสโมสรสันนิบาตฯ

งานเฉลิมฉลองครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า 60 ปีในรัชกาลปัจจุบัน ภายใต้พระมหากรุณาธิคุณประเทศไทยได้เจริญรุ่งเรือง ผ่านพ้นอุปสรรคภยันตราย
และประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้พระบารมีอย่างไร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013072848320007 Mins