จดหมายถึงนาย

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2546

จดหมายถึงนาย

 

4 กรกฎา 2543
......นายที่เคารพ…

.....ตามที่มอบหมายให้ข้าพเจ้าพำนักอยู่ในประเทศไทยเกือบ ๒๐ ปี ข้าพเจ้าพอจะสรุปคำตอบเพื่อเสนอต่อนาย ที่ต้องการดำเนินการเพื่อครอบงำประเทศนี้ให้สมบูรณ์ในระยะยาวนั้น มีดังนี้ ภาพรวมของประเทศไทย : ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ค่อนข้างยากจน สังคมไทยโดยพื้นฐานมีลักษณะไร้ระเบียบกฏเกณฑ์ ซึ่งเป็นอุปนิสัยประจำตัวของคนชาตินี้

 

.....แม้ว่ารัฐบาล ได้พยายามแก้ไขกฏหมายต่างๆจำนวนมาก ในการปกครองประเทศให้ดีขึ้น แต่โดยพฤติกรรมแล้ว คนไทยนิยมการดำเนินชีวิต ธุรกิจ และการใช้อำนาจรัฐที่อยู่นอกเหนือกฏเกณฑ์ต่างๆ หรือแม้แต่สุภาษิตไทยยังกล่าวว่า " ทำอะไรตามใจคือไทยแท้ " ท่านจะประมาทต่อคำกล่าวนี้ไม่ได้เลย

 

.....ในทางกายภาพ เมืองใหญ่เป็นตัวอย่างที่ไร้กฏเกณฑ์อย่างยิ่ง ดูได้จากระบบการจราจร และพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยวดยาน อีกทั้งการรุกล้ำที่ดินสาธารณะ ที่ป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ ฯลฯ ก็เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแก้ไขไม่ได้ ความไร้ระเบียบเหล่านี้ ทำให้ประเทศไทยยังเป็นเพียงแค่ประเทศเล็กๆที่เราควรเข้ามากอบโกยผลประโยชน์เมื่อมีโอกาส

 

.....สิ่งที่เป็นมนตร์ดำศักดิ์สิทธิ์ที่จะสะกดชนชาวไทยได้คือ จงหลอกล่อให้พวกเขาหลงใหลเข้าใจว่าเราชาวต่างชาติจะอยู่ในระเบียบวินัยทางการค้าและการลงทุนอันเสรี สะกดให้เขาเชื่อว่าพวกเราจะอยู่ในความนิยมกฏบัตรสหประชาชาติ สันติภาพ และมนุษยธรรม ต่างๆ รวมทั้งมาตรฐานสูงส่งทางเศรษฐกิจ น่าสงสารชนชาตินี้ย่อมอยู่ในอุ้งมือเราเป็นแน่แท้ แม้คนไทยอยากจะลุกขึ้นสู้ แต่พวกเขามีแต่ความรักชาติเท่านั้น ไม่มีระเบียบวินัยและพลังภายในของสังคม อันเป็นจิตวิญญาณของคนในชาติที่แท้ เราจะชนะโดยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลย รอจนกว่าเวลาจะมาถึง

 

.....ท้ายนี้ จงนำรายงานฉบับนี้ให้คนไทยอ่าน เพื่อทดสอบปฏิกิริยาของพวกเขา ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพวกผู้นำจะต้องตอบด้วยใบหน้ายิ้มละไมว่า " เพิ่งได้รับเอกสาร ขอเวลาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาก่อน" ส่วนคนไทยทั่วไปจะตอบว่า " ไม่เป็นไร" แล้วยิ้มเห็นฟันขาว นายท่านจงตระเตรียมเครื่องปรุงรสให้พร้อม เพื่อลิ้มรสเนื้อสดอันโอชะจากแผ่นดินไทย !!

 

.....รายงานของข้าพเจ้าฉบับนี้มีเพียงเท่านี้ หากรัฐบาล บริษัทข้ามชาติและมาเฟียของเราวางแผนเข้ามาผูกมิตรกับคนไทย ข้าพเจ้ารับรองว่าคนไทยจะภาคภูมิในการผูกมิตรกับเราเป็นอย่างยิ่ง เพราะพวกเขาโดยเนื้อแท้ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงมากนัก และไม่ชอบคิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง พวกเขาชอบการยกยอปอปั้น หลีกเลี่ยงการขัดแย้ง และใช้ชีวิตตามสบาย

ป.ล ข้าพเจ้าเองก็เริ่มชอบชีวิตแบบไทยๆแล้วซิ !

 

อุบลเขียว

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011633515357971 Mins