Life Education

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2551

      นับเป็นครั้งที่ 4 แล้{mosimage}วในการส่งมอบความช่วยเหลือ ของมูลนิธิธรรมกาย และมูลนิธิ Life Education ของพระธรรมาจารย์ไห่เทา แสงสว่างแห่งประเทศไต้หวัน ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไซโคลนนาร์กีส ประเทศสหภาพเมียนม่าอย่างต่อเนื่อง จากเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคส่งตรงถึงกรุงย่างกุ้ง ทั้งจากกการขนส่งทางบกและทางอากาศ สำหรับทางบกได้จัดส่ง สังกะสีจำนวน 5,500 แผ่น พร้อมตะปู น้ำหนักรวม 16 ตัน ผ่านทางเมืองเมียววดี

จากนั้น ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน พ.ศ. 2551 คณะของทางมูลนิธิธรรมกาย นำโดยพระครูธรรมาธร ธัมมวิปฺปุโล , พระสมุห์อำนวยศักดิ์ มุนิสักโก , พลอากาศเอกวีรวุธ ลวะเปารยะ และพลโทชาญณรงค์ รสจันทร์ เดินทางนำถุงยังชีพพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำหนักกว่า 2 ตัน ไปยังกรุงย่างกุ้ง โดยความสนับสนุนอนุเคราะห์จากสายการบินไทยแอร์เอชีย

พิธีมอบสิ่งของผู้ประสบภัยมีขึ้นเมื่อเวลา 12.30 น. ของวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2251 ตัวแทนฝ่ายส่งมอบคือ ฯพณฯ บรรณสาร บุนนาค เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้ง และคณะจากมูลนิธิธรรมกาย ส่วนตัวแทนฝ่ายผู้รับมอบคือ หลวงพ่อพระทันตะกุมาระ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงฆ์เมืองย่างกุ้ง ฯพณฯ ตุรา มินเมือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศาสนา และ ดร.เมียวมิน อธิบดีกิจการทั่วไป กระทรวงการศาสนา สหภาพเมียนม่า เป็นต้น หลังพิธีมอบสิ่งของ หลวงพ่อพระทันตะกุมาระ ได้นำคณะเดินทางไปเยี่ยมชมรวมถึงเพื่อส่งมอบถุงยังชีพและปัจจัยแก่วัดและโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ประสบภัยในเขตชานกรุงย่างกุ้งด้วย จากนั้นได้ไปนมัสการมหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งได้พบว่า มณฑปและเจดีย์เล็กๆที่อยู่รายรอบบนมหาเจดีย์ได้รับความเสียหายพอสมควร ยกเว้นองค์พระมหาเจดีย์สีทองสุขอร่าม ไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด ทั้งนี้ทางคณะฯ ได้ร่วมบริจาคปัจจัยเป็นจำนวน 2 แสนจั๊ด เพื่อซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายต่อไป

จากนั้นใน วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2551 คณะตัวแทนมูลนิธิฯ ได้เดินทางไปนมัสการพระธาตุอินทร์แขวน อันเป็น 1 ใน 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันสูงสุดของชาวพม่า และร่วมบริจาคปัจจัยบำรุงพระธาตุเป็นจำนวน 1 แสนจั๊ด สำหรับการเดินทางเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพายุไซโคลนนาร์กีส ครั้งต่อไปมีขึ้นในระหว่าง วันที่ 18- 20 มิถุนายน พ.ศ.2551

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.014193133513133 Mins