จ.ยะลา จัดถวายสังฆทาน 266 วัด ปีที่ 4 ครั้งที่ 41มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ 10

วันที่ 03 พย. พ.ศ.2551

            จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น     ทำให้หลายจังหวัดได้รับความเดือดร้อน     และผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนัก มีความเป็นอยู่กันอย่างยากลำบาก ไม่สามารถทำมาหากินได้ เมื่อพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)  ประธานมูลนิธิธรรมกาย   เมื่อรับทราบข่าว   จากความห่วงใย   และเชิญชวนกัลยาณมิตรทั่วโลก มาร่วมกันสร้างบุญ ส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัย  โดยเฉพาะหากเป็นพระภิกษุสงฆ์ ผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได้รับเดือดร้อนด้วยแล้ว  จะเร่งส่งความช่วยเหลือในทันที เพราะตราบใดที่พระสงฆ์ยังอยู่  ก็หมายถึง   คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ยังคงดำรงต่อไป
            เช่นเดียวกับเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดขึ้นมาอย่างตลอดต่อเนื่อง มาเป็นเวลากว่า 4 ปีแล้ว ทำให้พระภิกษุสงฆ์ และชาวไทยพุทธต้องอยู่กันอย่างยากลำบาก และหวาดระแวง พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ส่งความช่วยเหลือพุทธบุตรอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4  ครั้งที่ 41 แล้ว
             และด้วยเหตุนี้ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์    ได้ดำริโครงการตักบาตรพระ 500,000  รูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทยขึ้น เพื่อรวมพุทธบริษัท 4 ทั่วประเทศ มาเป็นหนึ่งเดียวกัน  และเป็นการส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และชาวไทยพุทธ ที่ไม่สามารถออกมาทำภารกิจ   และทำมาหาเลี้ยงชีพได้ตามปกติ
            นอกจากนี้ยังได้ให้ความช่วยเหลือให้กับทหาร ตำรวจ ที่รักษาความสงบอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วย    และกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือ ร่วมใจเป็นอย่างดียิ่ง จากพุทธบุตรทั่วประเทศและชาวไทยพุทธ ทั้งในและต่างประเทศ    ส่งความช่วยเหลือกันมาอย่างต่อเนื่อง  และยังเป็นการฟื้นฟูศีลธรรมของชาวพุทธอันดีงาม ให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองในสังคมไทยเหมือนดังเช่นในอดีต
            โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมา ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้มีการจัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัดขึ้น ซึ่งได้จัดเป็นประจำต่อเนื่องทุกเดือน   เริ่มพิธีขึ้นช่วงเช้าตรู่ ด้วยการทำบุญตักบาตร โดยได้รับความเมตตาจาก   พระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา เป็นประธานสงฆ์       และนายกฤษฎา  บุญราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  
            นายพงษ์ศักดิ์  ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ผู้แทนคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานต่อประธาน  แม้ว่าช่วงพิธีกรรมจะมีฝนตกโปรยปรายลงมาตลอด แต่ประชาชนก็อยู่ร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง
            ภาคสาย   เป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 จำนวน  1,600   กองทุน เพื่อเป็นการสนับสนุน และเป็นแรงใจให้กับคุณครู ในการทำหน้าที่ผู้ให้แสงสว่างแก่นักเรียน ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ที่ไม่เคยหวั่นไหวในการทำหน้าที่ แม้ว่าการเดินทางจะเสี่ยงภัยอันตรายกับชีวิตเพียงใด แต่คุณครูทุกคน ก็ยังหยัดสู้อยู่ที่นี้ต่อไป เพื่อที่จะได้สอนเยาวชนให้เป็นคนดี และมีอุดมการณ์ที่ชัดเจน ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาในดินแดนที่ไม่ปลอดภัยกันด้วยชีวิต โดยไม่ถอยหนีไปไหน
            ทั้งนี้   คุณครูได้กล่าวถึงว่า วันนี้รู้สึกดีใจที่ยังมีหน่วยงาน อย่างวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยการนำของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)   ได้เห็นถึงความสำคัญของคุณครู ที่ได้ลงมาช่วยเหลือ ณ พื้นที่แห่งนี้
            จากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับความเมตตาจาก   พระครูปลัดภูเบศ  ฌานาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นตัวแทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย  กล่าวยกย่องพุทธบุตรและคุณครูที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้กำลังใจคณะพระภิกษุสงฆ์ ผู้หยัดสู้ เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการเผยแผ่ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
            เมื่อถึงเวลาสว่าง ประชาชนได้แปรแถวถวายเครื่องไทยธรรมแด่คณะสงฆ์   ด้วยใจที่ปีติเบิกบาน มีรอยยิ้มแห่งความสดใสในดวงใจของความเป็นผู้ให้  ประหนึ่งดังจะกล่าวแด่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปว่า ขอปวารณาถวายกำลังใจให้ทุกรูป ทำหน้าที่โชนแสงแห่งธรรม นำทุกดวงใจสู่สันติสุขโดยเร็วพลัน จากนั้นตัวแทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อให้ทุกคนอยู่อย่างสงบสุข และได้มอบอุปกรณ์จานดาวธรรม - สื่อสีขาว    ให้แก่คุณครูชมรมพุทธรักษาด้วย
            การจัดงานครั้งนี้ มีคณะครูและประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจากชุมชนต่างๆ   และจากวัดในจังหวัดยะลา ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่ได้สร้างสีสัน และแสดงถึงความรักความสามัคคี ของชาวพุทธในชุมชนแห่งนี้อีกด้วย
             ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบ แต่กลับมีชาวไทยพุทธจำนวนมาก    พร้อมเพรียงกันมาเพื่อทำความดี เป็นสิ่งที่ยืนยันว่า พลังใจของพี่น้องจังหวัดยะลานั้น  เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ทุ่มเทแรงกาย แรงใจที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.040825513998667 Mins