อานิสงส์การบูชาด้วยทองคำ

วันที่ 08 ตค. พ.ศ.2551

 

 

ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบ ๑๒๔ ปี ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี  หลวงปู่วัดปากน้ำ  ภาษีเจริญ  ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย    ศิษยานุศิษย์พร้อมเพรียงกันจากทั่วทุกสารทิศ  ทั้งในประเทศและที่มาจากต่างประเทศ   เพื่อร่วมหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ               การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ฯ ด้วยทองคำบริสุทธิ์ครั้งนี้ นับเป็นองค์ที่ ๔ เพื่อนำไปประดิษฐานในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ทั้ง ๕ แห่ง ตั้งแต่สถานที่ที่ท่านบังเกิดขึ้นด้วยกายเนื้อ สถานที่อุปสมบท สถานที่ที่ท่านบรรลุธรรม สถานที่ที่ท่านเผยแผ่ธรรมเป็นครั้งแรก และสถานที่ที่ปักหลักวิชชาธรรมกาย   รวม ๕ องค์  ด้วยกัน
              ทุกท่านที่ได้มาหล่อรูปเหมือนทองคำองค์แรก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นรูปหล่อทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่ขนาดเท่าครึ่งขององค์จริง ที่จะประดิษฐาน ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี  และในปี ๒๕๕๑ จะได้ถวายแด่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ (พระอารามหลวง) เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล    ซึ่งวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นหนึ่งใน ๕  ของเส้นทางมหาปูชนียาจารย์  
             ส่วนการหล่อรูปเหมือนองค์ที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗ และองค์ที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘  และองค์ที่ ๔ จะมีการหล่อในวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑  ที่จะหล่อเพื่อประดิษฐานภายในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี วัดพระธรรมกาย แทนองค์แรกที่จะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำภาษีเจริญ   เมื่อย้อนรำลึกถึงบุญใหญ่ที่เกิดขึ้น นับว่ามีบุญที่มีโอกาส ได้เชื่อมต่อสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ เพื่อจะได้ตามติด ติดตามท่านให้ทันไม่ให้ตกหล่น ในหนทางแห่งการสร้างบารมีในวัฏสงสารอันยาวนานนี้ เพราะท่านคือผู้ค้นพบวิชชา ที่จะปิดอบายให้พวกเราได้รู้ความจริงของโลกและชีวิต ตรงต่อหนทางพระนิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์            
            ความสำคัญที่ว่า   ทำไมจึงต้องหล่อองค์ท่านด้วยทองคำ คำถามนี้คงตอบได้ว่า เพราะท่านคือบุคคลที่ควรบูชาด้วยความเคารพยิ่ง การหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ ก็เพราะทองคำเป็นวัตถุธาตุที่คงทน สูงค่า ควรแก่การบูชาบุคคลที่ควรบูชา ถือเป็นหน้าที่ของเราในฐานะศิษย์ ที่จะร่วมกันยกย่องสรรเสริญพระคุณ  แสดงถึงกตัญญูกคเวทิตาของครูบาอาจารย์ และทั้งมวลก็เป็นทางมาแห่งบุญของเรา
            การบังเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ถือเป็นโอกาสทองของมวลมนุษยชาติ เพราะมีท่านเราจึงมีโอกาส ได้รู้ในสิ่งที่ถูกปิดบังอำพราง มาโดยตลอด ความรู้ที่ว่า มนุษย์ทุกคนล้วนมีพระธรรมกาย อยู่ในตัวด้วยกันทั้งนั้น ดวงปฐมมรรค ต้นทางแห่งความสุขที่แท้จริงก็มีอยู่ภายในตัวเราทุกคน   ด้วยการปฏิบัติธรรมตามแนววิชชาธรรมกาย  ในพระพุทธศาสนา
            ความรู้อันประเสริฐนี้ได้มาเพราะพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันค้นคว้ามาให้ เหลือเพียงสิ่งเดียวที่เราต้องทำเอง ทำอย่างเดียว ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน นั่นคือ หยุด นิ่ง เฉย ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมตามท่าน ซึ่งเป็นการปฏิบัติบูชา เป็นการบูชาที่ยิ่งด้วยการบูชาใดๆ   การได้มีโอกาสในการบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ทั้งด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา แต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะสืบสานให้บรรลุดังมโนปณิธานของท่านได้ คือ การเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
           คุณสมบัติพิเศษ ๔ ประการ ที่ทำให้ทองคำล้ำค่าเหมาะสมที่สุดกับการใช้หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ด้วยทองคำ เพราะทองคำเป็นธาตุบริสุทธิ์ที่งดงามมาตั้งแต่กำเนิด โดยไม่ต้องผ่านการเจียระไนใดๆ ทั้งสิ้น และมีคุณสมบัติโดดเด่น ดังต่อไปนี้ 
๑. งดงาม มันวาว สีสันที่สวยงามตามธรรมชาติ ผสานกับความมันวาว เหลืองอร่าม ก่อให้เกิดความงามที่เป็นอมตะ 
๒. คงทนถาวร ทองคำไม่ขึ้นสนิม ไม่หมอง และไม่ผุกร่อน แม้กาลเวลาจะผ่านไปเป็นพันๆ ปีก็ตาม 
๓. หายาก กว่าจะได้ทองคำมาหนึ่งออนซ์ (๓๑.๑๐๔ กรัม) ต้องถลุงก้อน แร่ที่มีทองคำอยู่เป็นจำนวนหลายตัน และต้องขุดเหมืองลึกลงไปหลายสิบเมตรเป็นเหตุทำให้ทองคำมีมูลค่ามหาศาล  
๔. หล่อขึ้นรูปได้ตามต้องการ ด้วยความเหนียวและอ่อนนิ่มของทองคำ จึงทำให้สามารถนำมาขึ้นรูปได้ง่าย สวยงาม และวิจิตรประณีตตามที่ใจปรารถนา
ดังนั้นทองคำจึงเป็นธาตุบริสุทธิ์ที่มีค่าที่สุด ที่จะหาได้ในโลกปัจจุบัน  จึงควรค่าอย่างยิ่ง สำหรับการนำมาหล่อรูปเหมือน พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
              นับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเป็นต้นมา ชาวพุทธนิยมใช้ทองคำเพื่อบูชาคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นรัตนะอันประเสริฐสูงสุดที่บังเกิดขึ้นได้ยากยิ่งในโลกนี้ แต่หากอุบัติขึ้นแล้วย่อมสามารถช่วยให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์และพบสุขได้ อย่างแท้จริง
อานิสงส์การหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
๑. เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ พบเจอแต่บัณฑิต กัลยาณมิตร เพราะบูชาบุคคลที่ควรบูชา 
๒.ได้บังเกิดในปฏิรูปเทส และอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ 
๓. เป็นผู้มีกำลังใจและอานุภาพอย่างมหาศาล สามารถคุ้มครองตนให้พ้นจากอุปสรรคและภัยพาลต่างๆ ได้
๔. เป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างไสว ด้วยอำนาจของกตัญญูกตเวทิตา 
๕. เป็นผู้เข้าถึงฐานะอันสูงส่ง เป็นที่รักและเกรงใจของมหาชนทั้งหลาย 
๖. เป็นผู้เข้าถึงฐานะของความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ สมบูรณ์พร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติ 
๗. เป็นผู้มีสายบุญเชื่อมกับมหาปูชะนียาจารย์ ได้ตามติดท่านสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติ 
๘. เป็นผู้ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย  ฯลฯ

 

 

 

 (ติดตามเพิ่มเติมได้ที่  www.dmc.tv)

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014107505480448 Mins