หล่อรูปเหมือน พระมงคลเทพมุนี

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2551

 

                พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ  ภาษีเจริญ   ท่านเป็นมหาปูชนียาจารย์บุคคลสำคัญ  ทว่าหากปราศจากท่านแล้ว  ในพระพุทธศาสนา   สำหรับการศึกษาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทางปริยัติเพื่อศึกษาตามคำสอน  จากพระไตรปิฏกที่บันทึกไว้ก็ดูเหมือนจะเข้าใจกันได้บ้าง      แต่ที่จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจตามมาด้วยในการปฏิบัติธรรมนั้น    ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนัก   นอกจากนี้ทำอย่างไรถึงจะมั่นใจว่าปฏิบัติกันได้ถูกต้องตามหลักวิชชา     นับว่าเป็นการยาก    แต่ทว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่  ท่านสรุปวิธีการที่ง่าย ๆ  ตรง ลัด ประหยัดสุด  ได้ประโยชน์สูงมาแล้วว่า  สำหรับการปฏิบัติธรรมที่ว่า   “หยุดเป็นตัวสำเร็จ”    ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ เพราะฉะนั้นท่านจึงมีพระคุณเป็นอย่างมาก   ในการนำคำสอนมาสู่การปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
          พระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า     ซึ่งสูญหายไปเมื่อประมาณพ.ศ. 500 กลับคืนมาอีกครั้ง ด้วยการสละชีวิตปฏิบัติธรรมถึง 2 คราว     จนเข้าถึงพระธรรมกาย และได้ศึกษาวิชชาธรรมกายจนเกิดความเชี่ยวชาญ แล้วได้มุ่งมั่น เผยแผ่    พระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกาย จนตลอดชีวิตของท่าน
             เพราะด้วยมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในแต่ละภพแต่ละชาติ โดยเฉพาะที่เรายังมีชีวิตอยู่ สิ่งที่เราปรารถนา ที่สุด คือ ต้องการเข้าถึงความสุข ความสมหวังในชีวิต จนกระทั่งไม่ต้องการอะไรอีกเลย นี่คือความปรารถนาลึกๆ  ของทุกคนในโลก แต่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร อยู่ตรงไหน แล้วจะเข้าถึงได้อย่างไร เราไม่รู้จริงๆ จนกระทั่งมีการบังเกิดขึ้นของท่าน แล้วเราก็ได้โนว์-ฮาว (know-how) จากท่าน จากความรู้ที่ท่านสอน ทำให้เราปฏิบัติได้ถูกต้อง แล้วก็มั่นใจ จนกระทั่งเราได้เข้าถึง มีประสบการณ์ภายใน แล้วก็ทำให้เกิดความปีติสุข และสมหวัง ดังใจในชีวิตได้
            ในวันศุกร์ที่ 10  ตุลาคม  พ.ศ. 2551  ที่จะถึงนี้   เป็นวาระครบ 124  ปี แห่งการบังเกิดขึ้นของพระมงคลเทพมุนี เหล่าศิษยานุศิษย์จึงพร้อมใจกันแสดงความเคารพ   ความกตัญญู น้อมบูชาพระคุณของท่านด้วยการหล่อรูปเหมือนของพระมงคลเทพมุนี     ด้วยทองคำแท้ขนาดเท่าครึ่ง   นำไปประดิษฐานไว้ภายในมหาวิหาร พระมงคลเทพมุนี เพื่อเป็นประจักษ์พยานแห่งการบังเกิดขึ้นของผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยคุณธรรม  สมควรแก่การบูชาคุณของท่านด้วยรูปหล่อทองคำอันล้ำ  เพื่อให้เหล่าศิษยานุศิษย์และชาวโลก ตลอดจนอนุชนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสเดินทางมากราบสักการะรูปหล่อทองคำ และศึกษาประวัติชีวิตอันงดงามของท่าน อันจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการประพฤติปฏิบัติธรรม จนกระทั่งสามารถเป็น กัลยาณมิตรให้แก่ตนเอง และนำพาชาวโลกทั้งหลายให้ได้พบความสุข และเข้าถึงสรณะที่แท้จริง อันจะเป็นทางมาของสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายใน ไปอีกนานยาวนานสืบไป
            การสร้างบุญ  สร้างความดีนี้   นอกจากทำด้วยตนเองแล้ว   ยังเป็นกัลยาณมิตร  
 ในการชวนคนมาทำความดีให้มาก ด้วยอานิสงส์แห่งบุญที่เกิดจากการชักชวนคนทำความดี  จะได้มีพวกพ้องบริวารที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์มากๆ           เป็นไปตามกฎของเหตุและผล กฎแห่งการกระทำ  กฎแห่งกรรม  ในทางพระพุทธศาสนา
            การน้อมนำพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง  ประพฤติปฏิบัติตามทางมาแห่งบุญ   ทั้งอามิสบูชา  การบูชาด้วยสิ่งของที่ควรแก่การบูชา  และปฏิบัติบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา   ด้วยความระลึกในคุณความดีที่จะให้ผลแก่ตนเองโดยตรง  เป็นทางมาแห่งความสุข  ความสำเร็จ  ความเจริญแห่งชีวิต  เป็นคุณค่าที่ควรแก่การตระหนักและขวนขวายให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง.
(ติดตามเพิ่มเติมได้ที่  www.dmc.tv)

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01292253335317 Mins