สุดยอดสุขาระดับเขต

วันที่ 24 พย. พ.ศ.2550

      งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีประกาศเกียรติแก่คุณองค์กรดีเด่น เขต 1 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550 โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ หลุยเจริญ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติแก่คุณองค์กรดีเด่น

สำหรับพิธีประกาศเกียรติคุณองค์กรดีเด่นในปีนี้ แบ่งเป็น 9 ประเภท ได้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลน่าอยู่ โรงอาหารมาตราฐานระดับดีมาก ร้านอาหารระดับ 5 ดาว ตลาดสดน่าซื้อระดับ 5 ดาว ผลงานตลาดสดน่าซื้อดีเด่นระดับเขต ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมาก ร้านเสริมสวยระดับดีมาก สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานดีเด่น และรางวัลสุดยอดส้วมระดับเขต โดยหน่วยงานที่ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมระดับเขตจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ วัดพระธรรมกาย ซึ่งมีนายแพทย์พรชัย พิญญพงศ์ เป็นตัวแทนวัดพระธรรมกาย รับมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนโชคชัยรังสิต โรงเรียนสายปัญญารังสิต สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ร้านนิตยาไก่ย่างคลอง 2 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาลอส และตลาดรังสิต ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมส้วมระดับเขตเช่นกันด้วย

สำหรับหลักเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย ห้องน้ำจะต้องมีความ สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้มีความสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย และให้มีพฤติกรรม การใช้ส้วมที่ถูกต้อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นความสำคัญต่อสุขภาพ สุขนิสัย รวมถึงให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันต่อสิ่งแวดล้อมที่เข้าเป็นส่วนหนึ่งในสังคมต่าง ๆ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00078548590342204 Mins