พักกาย พักใจ

วันที่ 18 พย. พ.ศ.2550


      

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 เขต 2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการ “พักกาย พักใจ เพื่อกำไรชีวิต” ขึ้น เป็นเวลา 3 วัน ณ บ้านทะเลสีครีมจ.สมุทรสงคราม เมื่อกลางเดือนตุลาคม พ.ศ.2550

โครงการ พักกาย พักใจ เพื่อกำไรชีวิต เป็นโครงการต่อเนื่อง หลังจากที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 2 เข้าร่วมโครงการนำร่องพัฒนานิสัย ใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ ฯ และโครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ณ สวนพนาวัฒน์ จ. เชียงใหม่

จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการนำร่องพัฒนานิสัย ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้อำนวยการเขต ฯ รองผู้อำนวยการเขต ฯ ผู้บริหารสถานศึกษา และ ครู ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 เดือน การปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้งจะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การสวดมนต์ นั่งสมาธิ ตักบาตร ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานปล่อยปูให้ชีวิตสัตว์เป็นทานและฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ประสิทธิ์ นันทสิทโธ และพระอาจารย์พันเอก ฐานสักโก ในหัวข้อ การวางใจเมื่อปฏิบัติธรรม และบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ

หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ อาจารย์ทั้ง 23 ท่าน ต่างได้พบกับความสุขภายในจากผลการปฏิบัติธรรม และมีความประสงค์จะเข้าร่วมทุกกิจกรรมงานบุญที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล ฯ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ จะจัดขึ้นต่อไปอีกด้วย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0022003809611003 Mins