โครงการสวดมนต์

วันที่ 17 พย. พ.ศ.2550

     เทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา ร่วมกับเครือข่ายคนดีศรีพังงา จัดโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเทิดไท้มหาราชา ครั้งที่ 9 พร้อมทั้งจัดพิธีมอบ “รางวัลทำดีเพื่อพ่อ” ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการครบ 9 ครั้ง มีจำนวน 100 คนด้วยกัน เป็นการยกย่องและเป็นกำลังใจ ให้แบบอย่างต่อไป

ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความเบิกบาน เป็นกันเอง ได้รับทั้งความรู้และสิ่งที่เป็นประโยชน์ ด้วยการปฏิบัติจริง นอกจากนี้โครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเทิดไท้มหาราชา ยังได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากสาธุชนในจังหวัดพังงาเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากได้ทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วยังได้ทำความดีเพื่อตนเอง รวมถึงส่งต่อไปยังครอบครัว สังคม ไปตามลำดับอีกด้วย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00086296796798706 Mins