บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2550

      ธุดงคสถานจันทปุระ ร่วมกับ ศูนย์กัลยาณมิตรจันทบุรี จัดงาน พิธีบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2550 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 06.00 – 11.30น. ณ วัดสวนมะม่วง อ. เมือง จ. จันทบุรี โดยมี พระครูสิริปัญญาวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และ คุณศิริรัตน์ หอมประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุศร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

sp500417_2.jpg

     พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 6.00 น. ผู้ปกครองและคณะญาติของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการมาถึงเพื่อเข้าร่วมเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ ในเวลา 7.00 น. นาคสามเณรวันทาสีมา จากนั้นในเวลา 9.00 น. ทำพิธีขอขมาผู้ปกครอง รับผ้าไตรและบาตร จากนั้นในเวลา 10.00 น. จึงเข้าพิธีบรรพชาและรับศีล ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูสิริปัญญาวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อเสร็จพิธีบรรพชาแล้ว จึงเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ และสามเณรใหม่

ภายในงานสร้างความปลื้มปิติในบุญกุศลครั้งนี้แก่ผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก เพราะจากความสงบเสงี่ยมเป็นระเบียบเรียบร้อยของสามเณร ทำให้พิธีกรรมเป็นไปอย่างศักดิ์สิทธิ์ ด้วยความงดงามยังความศรัทธาแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง การบรรพชาของสามเณรเพื่อเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ฝึกฝนอบรมตนเองทั้ง การให้ทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ เมื่อจบการอบรมแล้วจะได้นำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา เป็นเยาวชนที่ดีของสังคม ประเทศชาติต่อไป.

โดย..บุญรักษา..

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014955838521322 Mins