เบื้องหลังความสำเร็จ

วันที่ 25 พย. พ.ศ.2550

       เมื่อใดที่มนุษย์มีความปรารถนา เมื่อนั้น “ความสำเร็จ” จะเป็นเป้าหมายที่เขาต้องการทะยานไปให้ถึง แต่การที่จะก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จได้ดังปรารถนาไม่ใช่เรื่องง่าย คนจำนวนมากมหาศาลเดินทางผิด ต้องล้มลุกคลุกคลาน เพราะไม่รู้ว่า อะไรคือ “เบื้องหลังความสำเร็จ”

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หนังสือประเภท “กุญแจแห่งความสำเร็จ ทางลัดสู่ชีวิตใหม่ ค้นพบความร่ำรวย ฯลฯ เป็นหนึ่งในบรรดาหนังสือขายดี ที่อินเทรนด์ตลอดกาลในวงการหนังสือ และมีเล่มใหม่ ๆ ทยอยออกมาวางตลาดอย่างต่อเนื่อง ที่จริงแล้วเนื้อหาสาระของหนังสือเหล่านี้ส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน คือ มักจะเน้นเรื่องอานุภาพของจิตใจ ซึ่งพอสรุปวิธีการได้ว่าถ้าใครต้องการอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็ให้วางใจให้สงบปลอดโปร่ง จากนั้น จิตนาการถึงสิ่งที่อยากได้และรอผลด้วยใจที่ปล่อยวางเป็นขั้นตอนสุดท้าย ผู้เขียนหนังสือเหล่านี้กล่าวว่า เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดให้แล้วพลังงานอันทรงอำนาจที่แฝงเร้นอยู่ในตัวมนุษย์จะบันดาลให้สิ่งที่ปรารถนาบังเกิดขึ้น และมีผู้ที่ปฏิบัติตามวิธีการเหล่านี้หลาย ๆคนประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์สามารถสร้างชีวิตใหม่ที่ทำให้คนส่วนใหญ่อิจฉา เช่น มีรถหลายคัน มีบ้านหลายหลัง การงานดี มีความรัก ครอบครัวอบอุ่น รวมทั้งหายจากโรคร้าย หรือถูกลอตเตอรี่ เป็นต้น ตามวิธีการของหนังสือเหล่านี้ลองมาดูกันว่า ถ้าเราอยากได้บ้านสักหลัง จะต้องทำอย่างไร

ขั้นแรก ต้องทำใจให้สงบปลอดโปร่ง ด้วยการสวดอ้อนวอน ทำสมาธิ และอื่น ๆ เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจ

ขั้นที่ ๒ จิตนาการถึงผลที่จะได้รับ โดยทำความรู้สึกเหมือนกับว่าบ้านหลังที่เราต้องการเกิดขึ้นแล้วจริงๆ โดยนึกให้เห็นภาพบ้านที่เราต้องการ แล้วใส่รายละเอียดลงไปให้ชัดเจนที่สุดว่า เป็นบ้านชั้นเดียวหรือสองชั้น บ้านเดี่ยว หรือทาวน์เฮาส์ ทาสีอะไร ตกแต่งอย่างไร

ขั้นที่ ๓ รอคอยผลลัพธ์ด้วยใจที่ปล่อยวาง ช่วงนี้ต้องทำใจให้สงบ ปล่อยวาง และทำสิ่งต่าง ๆ ตามแรงบันดาลใจ เพื่อดึงดูดบ้านหลังนี้ให้เกิดขึ้นกับเราได้จริง ๆ

จะเชื่อหรือไม่ก็ตาม แต่หนังสือก็ขายดิบขายดี เพราะจริงๆ แล้วมนุษย์ทั่วไปฝันถึงชีวิตที่ดีกว่า และฝันยังเปรียบเสมือนพลังที่ผลักดันชีวิตเราให้ก้าวไป ดังบทเพลงที่ว่า คนเราอยู่กันได้ก็ด้วยฝัน ทุกชนทุกชั้นต่างก็เป็นกันทั้งนั้น ใครจะเติมพลังให้ฝันได้มากกว่ากัน

บันได ๓ ขั้นตอนนี้ ถ้าใช้ความรู้ในทางพระพุทธศาสนามาวิเคราะห์ ก็จะพบว่า ฝันนี้มีโอกาสเป็นจริง เนื่องจาก ประการแรก การทำสมาชิก ถ้าใช้ความรู้ในทางพระพุทธศาสนามาวิเคราะห์ ก็จะพบว่า ฝันนี้มีโอกาสเป็นจริง เนื่องจาก ประการแรก การทำสมาธิ และสวดอ้อนวอนจะทำให้ใจสงบ ปลอดโปร่ง และเป็นทางมาแห่งบุญ บุญจะหลั่งไหลมา บันดาลให้สิ่งที่ปรารถนาบังเกิดเป็นจริงได้ ส่วนการจิตนาการถึงผลที่จะได้รับ ก็คือการอธิษฐานนั่นเอง แต่เป็นการอธิษฐานด้วยภาพ ซึ่งชัดเจนกว่าและมีพลังกว่าการอธิฐานด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียว ตามคำสอน ในพระพุทธศาสนาถือว่าการอธิษฐานเป็นทางมาแห่งบุญอย่างหนึ่งเป็นหนึ่งในบารมี ๑๐ ทัศ ยิ่งอธิษฐานบุญก็ยิ่งเกิดและจะทำให้ความปรารถนาของเราเป็นจริงเร็วขึ้น

ประการสุดท้าย รอคอยผลลัพธ์ด้วยใจที่ปล่อยวาง การปล่อยทำให้ใจปราศจากความวิตกกังวล มีอารมณ์สบาย ใจที่เบิกบานก็จะสามารถดึงดูดสิ่งที่ดี ๆ เข้ามาสู่ชีวิตของเราได้ นอกจากนี้ การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนาใดก็ตาม ก็ต้องมีบุญเก่าอยู่แล้วเมื่อได้มาทำตาม ๓ ขั้นนี้ จนกระทั่งใจใสระดับหนึ่งแล้วสิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่า พลังงานอันทรงอำนาจ ( จริง ๆ แล้วก็คือบุญนั้นเอง ) ก็จะส่งผล ทำให้อธิษฐานปรากฏเป็นจริง ด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใด ถ้าจะมีผู้ประสบความสำเร็จด้วยวิธีการเหล่านี้

แต่ไม่ได้หมายความว่า ความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับทุกคน หรือฝันจะเป็นจริงทุกเรื่อง เพราะถ้าไม่มีบุญอยู่เบื้องหลัง จะขึ้นกี่ขั้น หรือต่อให้ขึ้นลิฟต์ก็ตาม ก็ไม่สามารถปั้นฝันให้เป็นจริงได้ เช่น คนที่มีทานบารมีไม่มากพอ

จะอธิฐานอย่างไรทรัพย์สมบัติก็คงไม่เกิดขึ้น หรือคนที่มีปัญญาบารมีไม่พอ จะอธิษฐานให้เป็นคนฉลาดหลักแหลมก็คงไม่สำเร็จ เป็นต้น

ดังนั้น เราจึงควรหมั่นสั่งสมบุญ และนำความสำเร็จที่ล้วนเกิดมาจากบุญ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน เงิน ทอง ลาภ ยศ หน้าที่การงาน ฯลฯ ไปใช้สั่งสมบุญให้ยิ่ง ๆ ขึ้น แล้วเราจะมีสิทธิโดยชอบธรรมในการเดินทางบนถนนสายที่ชื่อ ความสำเร็จ อย่างมีความสุขตลอดไป โดยมีอักษรจารึกข้างกระเป๋าเดินทางว่า มนุษย์มีหน้าที่ต่อสู้ แต่บุญคือเบื้องหลังของความสำเร็จ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012302994728088 Mins