พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 23 ตค. พ.ศ.2548

ความเป็นมาของโครงการ

โครงการนี้เกิดด้วยความร่วมมือร่วมใจ จากทั่วประเทศกว่า ๔๐ องค์กร อาทิ หน่วยราชการและภาคเอกชน ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ สมาคมรักสันติสุข สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย ชมรมรักความดีปัตตานี ชมรมสื่อสีขาวชาวยะลา ชมรมรวมใจชาวนราฯ คณะกัลยาณมิตรทั่วโลก ศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่ ชมรมพระกัลยาณมิตรทั่วประเทศ มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย เป็นต้น

sp481022_3.jpgsp481022_6.jpg

ด้วยการเล็งเห็นถึงความทุ่มเท และเสียสละของพระภิกษุ สามเณร ทุกรูป ทุกวัด ทั้ง ๒๖๖ วัดในดินแดนแห่งนี้ ที่ท่านรักษาพระพุทธศาสนาด้วยความหยัดสู้อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน และยังอยู่เป็นหลักชัยให้แก่พุทธบริษัทอย่างไม่ถอยหนีไปไหน เราในฐานะพุทธบริษัท ๔ จึงไม่ควรนิ่งดูดายและควรสนับสนุนค้ำจุนให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณะกิจ

โครงการนี้ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในทุกเดือน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส่วนราชการ เอกชน และประชาชนในจังหวัดภาคใต้

 

 

กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

“ผลบุญเป็นของท่าน ผลงานเป็นของทุกคน”

คณะกรรมการโครงการ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.013027099768321 Mins