ทอดผ้าป่าปัตตานี

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2548

“ถวายสังฆทาน แด่คณะสงฆ์ 266 วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ฯ ใน 4 จังหวัดภาคใต้”

(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

เมื่อพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2548 จังหวัดปัตตานี ได้จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัด และจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา) ที่หน้าหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากองค์กรกว่า 40 องค์กรทั่วประเทศ อาทิ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ สมาคมรักสันติสุข ชมรมรักความดีปัตตานี ชมรมสื่อสีขาวชาวนรา หอการค้าจังหวัดยะลา ชมรมสื่อสีขาวชาวยะลา คณะกัลยาณมิตรทั่วโลก ศูนย์กัลยาณมิตรหาดใหญ่ ชมรมพระกัลยารมิตรทั่วประเทศ มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย เป็นต้น

เริ่มจากในภาคเช้า ประมาณ 08.00 น. มีพิธีตักบาตรอาหารแห้ง แด่เจ้าอาวาสวัด 266 วัดทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยพระสงฆ์กว่าร้อยรูป พระครูสุทธิชลธาร วัดชลธาราวาส เมตตามาเป็นประธานฝ่านสงฆ์ ผู้กล่าวคำรายงานคือ คุณจิตติ วัฒโย ประธานศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่ปรึกษาชมรมรักความดีปัตตานี และประธานกรรมการจัดงานดังกล่าว โดยมีนายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวเปิดงาน ผู้นำกล่าวคำถวายสังฆทาน คือ นายยศ มังคะดานรา อดีตประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี

สำหรับข้าวสารอาหารแห้งเหล่านี้ จะได้นำไปถวายแก่วัดที่ประสบปัญหาขาดแคลนภัตตาหาร เนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ต่อมาในภาคสายได้จัดให้มี”การเสวนาธรรม” โดยพระครูประภัสสรสิริคุณ จากวัดถ้ำเขากง ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส และคุณพรรณี แก่นสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

เมื่อถึงเวลา 10 นาฬิกา ได้มีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับพระภิกษุ สามเณร ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนทั่วไป นำโดยนายจิตติ วัฒโย ประธานศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนจังหวัดปัตตานี

และเป็นพิธีถวายสังฆทานปัจจัยไทยธรรม แด่คณะสงฆ์ 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ส่วนประธานสงฆ์ได้แก่ พระสุนทรธรรมธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ที่เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ ในพื้นที่เสี่ยงภัยตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีผู้แทนคณะเจ้าภาพในพื้นที่นำกล่าวคำถวายปัจจัย 4 เป็นสังฆทาน คือคุณวิชัย คำชำนาญ ผู้แทนกล่าวถวายภัตตาหารคือ คุณประภาวัลย์ เชาวน์วานิช และคุณพศวีร์ อนันฐานิต และ ดร. ประกอบ จิรกิติ ผู้แทนคณะกัลยาณมิตรนำกล่าวคำอธิษฐานจิตอีกด้วย

นับเป็นการรวมพลังแห่งความตั้งใจกันอีกครั้งของพี่น้องผองไทย ในอันที่จะยังคงเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระสงฆ์ผู้เสียสละในพื้นที่เสี่ยงภัยทางภาคใต้ ที่ยังคงมีความไม่สงบอยู่อย่างต่อเนื่องมา แต่ท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังคงหยัดสู้ เฝ้ารักษาพื้นที่ รวมทั้งเพื่อเป็นกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วยอย่างเต็มใจ ขณะเช่นเดียวกันกับที่คณะพระภิกษุสามเณร ตลอดรวมไปถึงพี่น้องผองไทยในต่างพื้นที่ทั้งจากภายในและต่างประเทศ ที่เล็งเห็นถึงความเสียสละของท่านเหล่านั้น ก็ยังคงพร้อมจะทุ่มเทร่วมทั้งกำลังใจและปัจจัยไปน้อมถวายแด่พระคุณเจ้าอีกในครั้งต่อ ๆ ไป จนกว่าเหตุการณ์ทางภาคใต้จะสงบ ย่างเข้าสู่สันติสุขในอนาคตอันใกล้นี้ได้ในที่สุดเช่นกัน .

สุจิตรา พูนพิพัฒน์.

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014543334643046 Mins