สสส.ดึงวัยรุ่นในเครือข่าย ร่วมรณรงค์งดเหล้า ในกลุ่มเยาวชน

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2548

       

          ปัจจุบันพบว่า เยาวชน วัยรุ่น มีการดื่มสุรา และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กันมากขึ้น จากผลการสำรวจ ของสำนักสถิติแห่งชาติ ในปี 2547 พบว่า จำนวนวัยรุ่นหญิงอายุระหว่าง 15-24 ปี ดื่มแอลกอฮอล์ มากถึง 3.78 ล้านคน ที่น่าตกใจก็คือ ตลอดระยะเวลา 7 ปี( 2539-2546) ที่ผ่านมา จำนวนวัยรุ่นหญิง ที่มีอายุระหว่าง 15-19 ปี ดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น เกือบ 6 เท่า ด้วยเหตุนี้...............

           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงพยายามดึงกลุ่มวัยรุ่น เข้ามาเป็น เครือข่าย อาทิ กลุ่มวัยมันส์รู้ทันแอลกอฮอล์ มาร่วมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้วัยรุ่น ลด ละ และเลิกเกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา หรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชนิดต่างๆ ล่าสุด ได้จัดกิจกรรม ภายใต้โครงการ"งดเหล้าเข้า พรรษา ได้บุญเห็นๆ" เป็นการนำ เยาวชนใน เครือข่ายฯ เข้าไปรณรงค์เชิญชวนวัยรุ่น ให้สมัครใจงดเหล้าตลอดช่วงเข้า พรรษา โดยมี 2 ดาราสาว หยาดทิพย์ ราชปาล และ แอนนา-อิสราภรณ์ จันทรโสภาคย์ ร่วมด้วย นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม ส่งเสริมในจุดที่เป็นแหล่งสัญจรของวัยรุ่น อาทิ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม , ห้างสรรพสินค้า เดอะมอล์บางกะปิ และ ผับย่านรัชดาซอย 4

          สำหรับบรรยากาศ ในการร่วมรณรงค์ บริเวณลานด้านข้างผับย่านดังนั้น มีกลุ่มวัยมันส์รู้ทันแอลกอฮอล์ จากสถาบันราชภัฎ มาร่วมผสม เค รื่องดื่มค็อกเทลปราศจากแอลกอฮอล์ แจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยว จากนั้นสองดาราสาวก็นำ เครื่องดื่ม เดินแจกจ่ายนักเที่ยวในบริเวณนั้น พร ้อมกับใบปลิว และเข็มกลัด ที่มีข้อความว่า "งดเหล้าวันนี้ ได้บุญเห็นๆ" ปรากฏว่า ได้รับความสนใจจากนักเที่ยวจำนวนมาก นอกจากนี้ทางกลุ่มผู้รณรงค์ยังได้นำแบบสอบถาม หรือใบปฏิญาณตนไปให้วัยรุ่นเขียน ในใบดังกล่าวจะบอกถึงเหตุผลที่ควรงดเหล้า จากนั้นก็จะให้กรอกชื่อ ที่อยู่ พร ้อมระยะเวลาที่ต้องการงด เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ เพื่อนำไปประมวลผล การตอบรับอีกครั้ง

          หยาดทิพย์ ดาราสาววัยรุ่น ซึ่งเข้าร่วมรณรงค์โครงการ "งดเหล้าเข้า พรรษา ได้บุญเห็นๆ" ในครั้งนี้ กล่าวว่า ดีใจที่มีส่วนร่วมทำประโยชน์ในโครงการดังกล่าว

    sp481128_2.jpg       เห็นตัวเลขการดื่มเหล้าของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีในปัจจุบันแล้ว อดนึกห่วงไม่ได้ เพราะตัวเลขการดริ๊งก์เหล้าของวัยรุ่นกลุ่มนี้ พุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 46 เข้าป้ายมาเป็นอันดับสอง เป็นรองอันดับหนึ่งคือกลุ่มคนวัยทำงาน เห็นตัวเลขสูงขนาดนี้ ด้วยความห่วงใยของผู้ใหญ่จากสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครจึงไม่อาจนิ่งเฉยอยู่ได้ จึงร่วมกันจัดโครงการดีๆ "สุภาพบุรุษน้อยกรุงเทพมหานคร" กับกิจกรรม "สุรา...ขาลง" เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อต้านการดื่มเหล้า

          กิจกรรมนี้ได้คัดเลือกเยาวชนตัวแทนของชุมชนจาก 30 เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 76 คน ไปเข้าค่ายอบรมสัมมนาและทำกิจกรรมต่อต้านการดื่มเหล้า เช่น เข้าฝึกตามฐานภาคสนามต่างๆ ฝึกให้มีความกล้าหาญ มีกำลังใจที่จะเอาชนะในการต่อสู้กับสุรา โดยพี่ๆ ทหารจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรี มาช่วยฝึกในฐานการปีนหน้าผาให้เยาวชนปีนขึ้นไปเอาภาชนะใส่สุราประเภทต่างๆลงมาเพื่อพิชิตสุราให้หมดไปจากชุมชน และปิดท้ายด้วยการให้เยาวชนร่วมใจสลายสุราในฐานยิงปืนโดยครูฝึกได้สอนเยาวชนใช้อาวุธในการทำลายอานุภาพของสุราที่มีกำลังมากเหลือในชุมชนโดยใช้ภาชนะใส่สุราประเภทต่างๆ ที่นำลงมาจากการปีนหน้าผามาเป็นเป้ายิง

          สุภาพบุรุษน้อยจากชุมชนบัวเกิด เขตบางนา "ยุ้ย" สุพจน์ หนุนงาม บอกว่า การอบรมครั้งนี้มีประโยชน์มาก โดยเฉพาะการปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นคนดี ช่วยเหลือสังคม และช่วยเหลือประเทศชาติในการเป็นพลังและแกนนำที่จะช่วยต่อต้านสิ่งเสพติด อย่างยาบ้า สุรา บุหรี่ ที่ต้องได้รับการประสานงานและความต่อเนื่องของการทำงาน

           ด้านหนุ่ม "ตาม" รติกร พิมพ์อำไพ ตัวแทนเยาวชนจากชุมชนบัวเกิด 1 เขตบางนา บอกอย่างภูมิใจว่า เข้าอบรมครั้งนี้ได้เรียนรู้ถึงบุญคุณของพ่อแม่ว่ากว่าจะเลี้ยงลูกจนเติบโตขึ้นมาได้นั้นต้องลำบากแค่ไหน แล้วเราจะเอาสุราหรือยาเสพติดมาทำลายความรักความหวังดีของพ่อแม่เชียวหรือ

          นับเป็นก้าวแรกที่ดีในการปลูกฝังเยาวชนในชุมชนให้ร่วมกันรณรงค์ ลด ละ เลิกดื่มเหล้า เพื่อเป้าหมายใหญ่ในการร่วมกันแก้ปัญหาความรุนแรงที่มาจากการดื่มเหล้าให้หมดไปจากชุมชน

         ที่มา

หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันอังคาร ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2548

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017862319946289 Mins