วัดพุทธโกเธนเบิร์ก

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2551

     การจัดงานบุญจากภาคพื้นยุโรป ประเทศสวีเดน วัดพุทธโกเธนเบิร์ก จัดพิธีอัญเชิญพระประธาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยมีพระปฤษฎางค์ สมังคิโก เจ้าอาวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์ จำนวน 10 รูป และสาธุชนกว่า 200 คน ได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระประธาน ณ หอประชุมเฟาเก็นฮู้ด เขตฮีสซิ่งบัคกา ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. ตามเวลาในประเทศสวีเดน

โดยสาธุชนต่างทยอยมาจากในตัวเมืองโกเธนเบิร์ก และเมืองต่างๆ ซึ่งบางแห่งต้องใช้เวลาเดินทางถึง 6 ชั่วโมงเพื่อมาร่วมงาน แต่ทุกคนก็มีความปีติเบิกบาน บางคนก็มาค้างคืนที่วัด เพื่อช่วยกันเตรียมงาน เตรียมอาหาร สถานที่ จัดดอกไม้ เป็นต้น

พิธีเริ่มเวลา 9.30 น. ประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนั่งสมาธิ เป็นภาษาไทย จากนั้นมีการแปลเป็นภาษาสวีเดน จากนั้นเป็น พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดพุทธโกเธนเบิร์ก โดยมีกัลยาณมิตร สวรรอร อูลซ่อน เป็นตัวแทนนำกล่าวและถวายต้นผ้าป่า เจ้าภาพผู้มีบุญได้นำผ้าป่ามาทอดแล้วคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่า จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกัลฯ ปานจันทร์ เรืองสุวรรณ และกัลฯ วันทนา เข็มนาค เป็นตัวแทนนำกล่าว จากนั้นประธานสงฆ์จึงกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พร แล้วสาธุชนจึงร่วมใจกันประกอบพิธีตักบาตร เพื่อสั่งสมทานบารมีกันอย่างปีติเบิกบาน จากนั้นได้ถวายภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารร่วมกัน

ภาคบ่าย เป็นพิธีอัญเชิญและฉลองพระประธาน เริ่มเวลา 12.30 น. พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีขบวนเจ้าภาพผู้มีบุญเดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี และประกอบพิธีจุดประทีปเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นทุกท่านร่วมสวดบทสรรเสริญพระธรรมกาย แล้วประธานสงฆ์ได้นำเจริญสมาธิภาวนา เป็นภาษาไทยและมีการแปลเป็นภาษาสวีเดน

จากนั้นเป็น พิธีถวายพระประธาน มีกัลฯ เอี๋ยน แต้มสีนวล และกัลฯ อนงค์ พุฒละ เป็นตัวแทนนำกล่าว จากนั้นเป็นการอาราธนาพระปริตร คณะสงฆ์เจริญพุทธมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร จากนั้น พิธีถวายปัจจัยไทยธรรม แล้วประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาให้พรและนำบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยเป็นการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน และรับพระของขวัญเป็นที่ระลึกการสร้างบารมีจากพระอาจารย์

จากนั้นได้มาตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระประธาน โดยประกอบด้วย ขบวนพานดอกไม้ ขบวนธง คณะสงฆ์ รถอัญเชิญพระประธาน ตามด้วยเจ้าภาพผู้มีบุญ และสาธุชนผู้มาร่วมงานทุกคน โดยระหว่างอัญเชิญได้ร่วมกันสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย เมื่อขบวนอัญเชิญจากหอประชุมมาถึงวัดแล้ว ได้อัญเชิญพระประธานมาประดิษฐาน คณะสงฆ์ได้เจริญพุทธมนต์บทชยันโต เพื่อความเป็นสิริมงคล สาธุชนร่วมกันสวดบทสรรเสริญพระธรรมกาย นั่งสมาธิแผ่เมตตา และบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้นได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ด้วยการเก็บงานทำความสะอาดสถานที่จนเรียบร้อย เพื่อความปลื้มปีติในบุญทั้งช่วงเตรียมงาน ขณะประกอบพิธีกรรม และหลังจากเสร็จงานแล้ว เพื่อให้บังเกิดบุญเต็มที่ในทุกช่วงเวลา

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012210150559743 Mins